Ambulant begeleiding
Thuiszorg Forniamo
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Ambulant begeleiding

Deze vorm van hulp, ondersteunend of begeleidend, is er voor iedereen. Het richt zich op het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid. De ondersteuning kan bestaan uit: sociaal maatschappelijke ondersteuning, het organiseren van het huishouden of het leren leven met een beperking of handicap.

In samenwerking met professionals maken wij een zorgplan waar we doelen opstellen. We blijven de gedurende traject in contact met o.a sociale wijkteams, huisartsen en diverse professionals die betrokken zijn.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Willebroekstraat 62, 1066WE Amsterdam
  •   Oost-Indischekade 11, 1521AR Wormerveer
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Slaap-/waakstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslavingsstoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Crisis, Begeleiding in groep, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Dagbesteding en activering, Werkervaring opdoen en Begeleiding
Meertaligheid Engels en Turks
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Amsterdam (Willebroekstraat)
Willebroekstraat 62
1066WE Amsterdam
 Beschrijving
020-752 90 51
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Wormerveer (Oost-Indischekade)
Oost-Indischekade 11
1521AR Wormerveer
 Beschrijving
0207529051
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving