Ambulante begeleiding
Raphaelstichting
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0100 - Z0104

Ambulante begeleiding

Queeste biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij ons terecht. In onze visie gaan we ervan uit dat een mens veel meer is zijn problemen, we kijken naar “heel de mens”.

Wat is ambulante begeleiding?
Onze ambulant begeleiders ondersteunen cliënten in hun dagelijks leven. Zij helpen hen de regie te voeren over hun leven, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving. Wij geloven in zorg op maat. Onze begeleiding is dan ook gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van elke afzonderlijke cliënt.
Tijdens de ambulante begeleiding onderzoeken we samen met de cliënt op welke manier  ondersteuning kan worden geboden. We kijken samen naar wat er aan de hand is, wat er nodig is en wat er mogelijk is. Meestal komt de begeleider bij de cliënt thuis, maar we kunnen ook afspraken bij ons op kantoor maken.

Onze begeleiders kunnen cliënten bijvoorbeeld ondersteunen bij:
– het zoeken naar passend werk, het herstellen van contacten of het zelfstandig (gaan) wonen;
– het inrichten van een sociaal netwerk;
– het ontwikkelen van vaardigheden ter versterking van hun zelfredzaamheid;
– het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving;
– het leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen.

Wij gaan altijd uit van de eigen kracht van de cliënt en die van het netwerk. We werken met Flexibele Zorgarrangementen. Samen met onze ketenpartners maken we afspraken over het flexibel en vraaggestuurd inzetten van lichtere of zwaardere vormen van ondersteuning. We streven daarbij een integrale benadering na. Het is de bedoeling daarmee nieuwe intakeprocedures te voorkomen en zo kosten te besparen en maximaal klantvriendelijk te werken. Door goed te signaleren en tijdig te interveniëren, wordt voorkomen dat zwaardere zorg nodig is, of dat iemand in een crisis raakt.
We betrekken waar mogelijk het netwerk bij de begeleiding en werken samen met andere instanties. Wij streven er naar alleen pure zorg in te zetten en voor diensten gebruik te maken van anderen. In de overgang daar naartoe is goede begeleiding wel noodzakelijk gebleken. Door onze zorgvuldig ingerichte zorg voorkomen we escalaties en crisissen, waardoor laagfrequente begeleiding mogelijk is.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (secundair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (secundair)
Vestigingen   Frieseweg 109, 1823CC Alkmaar
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Alkmaar (Frieseweg)
Frieseweg 109
1823CC Alkmaar
 Beschrijving
072-5660166
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving