Ambulante begeleiding
Cumulus Home
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Ambulante begeleiding

Het doel van begeleiding is het bevorderen, behouden en/of compenseren van de zelfredzaamheid. Met ambulante begeleiding kunnen mensen veelal langer zelfstandig thuis blijven wonen. Cumulus Home biedt cliënten psychische, praktische en sociale ondersteuning / begeleiding in het dagelijkse leven. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt verbinding leert maken met zichzelf, de omgeving en de maatschappij om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen zodat er op termijn sprake is van maatschappelijke participatie.

Gemeenten stellen op basis van persoonskenmerken in de beschikking vast welke doelen zij voor cliënt beogen te bereiken en waar cliënt recht op heeft bij het bereiken van die resultaten. Dit recht vertalen gemeenten in het benoemen van de benodigde producten, de omvang die de aanbieder moet inzetten en daarnaast worden eisen gesteld aan de uitvoering met betrekking tot gekwalificeerd personeel. In het begeleidingsplan van Cumulus Home staan alle doelen vastgelegd en worden jaarlijks samen met de cliënt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Cumulus Home streeft de gewenste resultaten te bereiken bij cliënt en systeem in een intensief ambulant traject gericht op de ZRM, (13 domeinen) de essentiële levensgebieden.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Bijlmerdreef 1169, 1103TT Amsterdam
  •   Cumulus Home Spoordreef 22, 1315GP Almere
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar), Jeugd (tot en met 27 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Cultuurspecifiek, Structuur bieden, Begeleiding in groep, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Begeleiding en Systeemgericht
Meertaligheid Arabisch, Engels, Portugees, Spaans, Turks, Hindoestani, Nederlands, Papiamento en Marokkaans
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Amsterdam (Bijlmerdreef)
  Hoofdvestiging
Bijlmerdreef 1169
1103TT Amsterdam
 Beschrijving
0203417200
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Almere (Cumulus Home)
  Nevenvestiging
Spoordreef 22
1315GP Almere
 Beschrijving
0618193697
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving