Ambulante Begeleiding
Voorzet
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Ambulante Begeleiding

Voorzet is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Uniek concept:

Eén organisatie die re-integratie, jobcoaching, behandeling, ambulante woon- en onderwijs begeleiding en begeleiding tijdens vakantie en bij vrije tijd biedt aan mensen met een autismespectrumstoornis. Dit maakt ons tot een multidisciplinair team met korte lijnen. Er wordt op alle onderdelen gewerkt vanuit dezelfde visie, wat duidelijkheid geeft.

Voorzet bestaat uit de volgende onderdelen:

                                                                                

                        

 

                                                           

 

 

Missie:

Wij ondersteunen mensen met een autismespectrumstoornis op alle levensgebieden, bij het verbeteren van hun algehele functioneren.

Visie:

Voorzet is een organisatie, welke breed gespecialiseerd is in de ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis. Vanuit onze overtuiging dat wonen, werken, onderwijs en vrije tijd bij mensen met een autismespectrumstoornis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ondersteunen wij deze mensen op alle levensgebieden. Wij hebben een duurzame relatie met onze cliënten, waarbij de cliënt te allen tijde centraal staat. De wensen en mogelijkheden van de cliënt gelden als uitgangspunt voor de ondersteuning, gedurende iemands gehele levensloop.  

Laatst bijgewerkt: 03-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Mollerusweg 70, 2031BZ Haarlem
  •   1014AK
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Advies en voorlichting, Ervaringsdeskundigheid, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Werkervaring opdoen, Behandeling, Begeleiding en Structuur bieden
Meertaligheid Engels
Wachtlijst Geen
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Haarlem (Mollerusweg)
Mollerusweg 70
2031BZ Haarlem
 Beschrijving
023-7510520
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving