Ambulante begeleiding
Stichting Exodus Noord-Holland
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Exodus biedt ex-gedetineerden in hun eigen huis ambulante hulp in de vorm van een op maat gemaakt zorgprogramma, dat de ex-gedetineerde helpt bij de re-integratie.

In dit ambulante zorgprogramma staat een integrale- en structurele aanpak centraal. Dit betekent dat alle aspecten van het leven tijdens dit programma worden meegenomen. Exodus gaat daarbij uit van de vier sleutels, wonen, werken, relaties en zingeving.

Iedere cliënt heeft een persoonlijke begeleider die met hem een begeleidingsplan maakt met onderscheidende fasen voor de korte en langere duur van het begeleidingstraject. In het persoonlijk begeleidingsplan wordt vastgesteld op welke leefgebieden de cliënt behoefte heeft aan begeleiding en aan welke doelen de cliënt wil werken. Dit begeleidingsplan wordt periodiek geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding in de afgelopen periode is verlopen en worden doelen gesteld voor de volgende periode.

Doelgroep

(Ex-) gedetineerden vanaf 18 jaar met een (forensische) zorgvraag op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving na detentie. De client kan zelfstandig wonen en beschikt over huisvesting.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding moet worden voldaan aan een aantal toelatingsvoorwaarden. Een cliënt die aan de voorwaarden voldoet, kan bij Exodus in begeleiding worden genomen via het informatieverwijzingssysteem Ifzo van Justitie of via de gemeente (WMO).

Exodus kan begeleiding bieden aan (ex-)gedetineerden die aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

 • (Ex-)gedetineerden vanaf 18 jaar met een (forensische) zorgvraag op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving tijdens of na detentie.
 • In het bezit zijn van of recht hebben op een geldig identiteitsbewijs 
 • 18 jaar of ouder zijn (bij uitzondering een lagere leeftijd, maar onder volwassenenrecht berecht)
 • Bereidheid om te stoppen met crimineel gedrag.
 • Gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het programma:
  - bereidheid tot het volgen van de verplichte programmaonderdelen
  - bereid zijn om afspraken na te komen en bereid zijn om zich aan regels te houden
  - in staat zijn tot een bepaalde mate van overleg
  - bereidheid om aan zichzelf te werken en in het kader daarvan zo nodig gedrag te veranderen of nieuwe vaardigheden aan te leren
  - begeleiding of sturing willen aanvaarden
 • Geen overheersende problematiek op het gebied van psychiatrie, verslaving of agressie.

Wilt u overleggen of heeft u vragen, beantwoorden wij deze graag.

Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk

Deze methodiek gaat uit van de krachten van de deelnemer, die aan het begin van het traject worden geinventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen, gebruik makend van de krachten die de deelnemer heeft. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwachten we nog beter uitstroomresultaat te behalen en een prettige (werk) omgeving te creeren voor deelnemer en begeleider.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Overtoom 103, 1054HD Amsterdam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Crisis, Structuur bieden, Ontmoeten, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering, Behandeling en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Amsterdam (Overtoom)
Overtoom 103
1054HD Amsterdam
 Beschrijving
0205891880
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving