Ambulante hulpverlening
CURA XL
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0100 - Z0104

Ambulante hulpverlening

CURA XL biedt zorg aan mensen met een complexe en meervoudige problematiek. Deze kenmerkt zich vaak door een dubbele diagnose, waarbij er sprake is van zowel psychiatrische problemen in combinatie met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. In onze aanpak zijn we praktisch, betrokken en laagdrempelig. Moeilijke procedures en lange wachttijden kennen we niet.

De zorg- en hulpvragen die we krijgen, zijn vaak divers van aard en verschillen behoorlijk van persoon tot persoon. Om voor iedereen tot passende en adequate zorg te komen, kiest CURA XL voor “De wat werkt methode”. Hierbij wordt er bewust gekozen voor het niet inzetten van één vaste methodiek, maar een combinatie van instrumenten en methodieken, die de kortste weg naar resultaat opleveren. Dat is voor iedereen verschillend en dus maatwerk.

Binnen “de wat werkt methode” is het belangrijk niet te star te werken. Essentieel is om dat te doen wat werkt, ook al past dit niet binnen de geldende kaders. Wij zien het ook als uitdaging continu passende zorg te leveren en hier andere betrokken partijen in mee te krijgen. Duidelijkheid is voor deze specifieke doelgroep één van de belangrijkste voorwaarden voor functioneren. Wij zijn dan ook voorstander van nauwe samenwerking en een eenduidige aanpak van alle betrokken partijen.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Zeeburgerdijk 452, 1095AL Amsterdam
  •   Molenstraat-Centrum 393, 7311XK Apeldoorn
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Gedragsstoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Amsterdam (Zeeburgerdijk)
Zeeburgerdijk 452
1095AL Amsterdam
 Beschrijving
0882872956
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Apeldoorn (Molenstraat-Centrum)
Molenstraat-Centrum 393
7311XK Apeldoorn
 Beschrijving
0882872956 Routebeschrijving