Begeleid wonen
Stichting Exodus Noord-Holland
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Begeleid wonen

Begeleid wonen

Exodus biedt verschillende begeleid wonen programma's die bestaan uit een combinatie van wonen, toezicht en dagelijkse begeleiding.

Binnen de programma's wordt binnen een duidelijke structuur toegewerkt naar zelfstandigheid en worden bewoners, binnen hun eigen capaciteiten, aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Plaatsing van een cliënt

Aanmelden voor begeleid wonen kan op vier wijzen. Via DForZo voor clienten die nog gedetineerd zijn of in vrijheid zijn met een justitiele titel. Via gemeentelijke afspraken of op basis van een vrijwillig kader.

Directie Forensische Zorg (DForZo)

De diensten van Exodus vallen onder de forensische zorg en verwijzing van kandidaat-bewoners vindt plaats via Ifzo, het informatiesysteem dat het totale proces van forensische zorg ondersteunt.

Plaatsing is mogelijk via Reclassering, Psycho Medisch Overleg of NIFP/IFZ.

De meest voorkomende zorgtitels op basis waarvan (ex-)gedetineerden bij Exodus worden begeleid, zijn de volgende:

 • Voorwaardelijke veroordeling
 • Voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden
 • Penitentiair programma met zorg
 • Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden
 • Overbrengen van gedetineerde o.b.v. art 43. 
 • ISD (art. 38 m Sr).

  Voor een compleet overzicht van titels op basis waarvan plaatsing mogelijk is, neem contact met ons op.

Gemeente

Exodus kan voor de gemeente een belangrijke rol spelen bij de opvang en ondersteuning van kwetsbare mensen in de samenleving waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Deze zorg nemen wij je uit handen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vrijwillig kader

Als het niet mogelijk is om de client tijdens detentie bij Exodus aan het traject te laten starten, dan is er de mogelijkheid dit alsnog na detentie in een vrijwillig kader te laten plaatsvinden. Dit dient bij voorkeur aansluitend na detentie van start te gaan. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk

Krachtwerk ondersteunt het eigen proces van herstel van mensen in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Bij herstel gaat het om een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Overtoom 103, 1054HD Amsterdam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Crisis, Structuur bieden, Begeleiding in groep, Ontmoeten, Persoonlijke begeleiding, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Amsterdam (Overtoom)
Overtoom 103
1054HD Amsterdam
 Beschrijving
0205891880
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving