Begeleiding, ambulant ondersteunen
MijDienst
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Begeleiding, ambulant ondersteunen

2. INDIVIDUEEL BEGELEIDING:

 

Naast gezinsbegeleiding verleent MijDienst ook individuele begeleiding aan mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De aard van de moeilijkheden waarmee personen terecht kunnen bij MijDienst loopt zeer uiteen. Van psychische tot sociale problemen: MijDienst ondersteunt en begeleidt daar waar nodig.

 

Bijvoorbeeld als het gaat om leren leven met een beperking of een chronische ziekte. Maar ook wanneer iemand niet helemaal mee kan komen in het sociale en maatschappelijke verkeer. MijDienst ondersteunt mensen met het opbouwen van een sociaal netwerk en begeleidt hen met het aanleren van bepaalde belangrijke sociale vaardigheden.

 

Ook wanneer jongeren problemen hebben thuis of op school waardoor hun ontwikkeling niet soepel verloopt, kan MijDienst ondersteuning bieden. Ook jongeren met gedragsproblemen kunnen bij MijDienst terecht voor het volgen van cursussen en begeleiding.

 

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid staat over het algemeen centraal wanneer het gaat om individuele begeleiding. MijDienst neemt niet over, maar ondersteunt. Daar waar het individu moeite heeft op eigen benen te staan, geeft MijDienst een steuntje in de rug. Daar waar dat niet nodig is, stimuleert MijDienst dit vol te houden en eventueel door te zetten naar andere gebieden.

 

Omdat het individu een vast contactpersoon heeft, wordt een persoonlijke aanpak gegarandeerd. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen zorgt voor een nauwe relatie waardoor de hulp optimaal verleend kan worden.

 

Kern activiteiten:

 

 • Leren werken
 • Vertouwde omgeving
 • Langdurige ziekte
 • Bij psychische problemen
 • Ondersteuning met wonen
 • Ondersteunen met reedelijke leven
 • Ondersteunen met papierwerk
 • Ondersteunen met school
 • Zelfwaardering
 • Relaties en sociale contacten
 • Omgaan met stress
Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Penningweg 94-C, 1507DH Zaandam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Dementie, Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Geslachtsidentiteit dysforie, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Seksuele afwijkingen, Slaap-/waakstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslavingsstoornissen, Verstandelijke beperking en Voedsel- en eetstoornissen
Soort Aanpak Crisis, Cultuurspecifiek, Structuur bieden, Ontmoeten, Advies en voorlichting, Ervaringsdeskundigheid, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning, Taalontwikkeling, Training, Werkervaring opdoen, Onderzoek en diagnostiek en Begeleiding
Meertaligheid Arabisch, Turks en Bulgaars
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Zaandam (Penningweg)
  Hoofdvestiging
Penningweg 94 C
1507DH Zaandam
 Beschrijving
0614974657
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving