Begeleiding GGZ
THUIS met zorg Zaanstreek bv
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Begeleiding GGZ

Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding en activiteiten voor mensen met een beperking, dementie, niet aangeboren hersenletsel, autisme of een chronische ziekte zoals ALS, MS en Parkinson. Wij bieden begeleiding bij het vergroten of behouden van zelfredzaamheid bij uw dagelijkse bezigheden. Zoals het leren omgaan met beperkingen, het vergroten van uw netwerk of hulp bij regelzaken.

ndividuele begeleiding
In de begeleiding richten we ons vooral op het ondersteunen van de cliënt en zijn omgeving bij het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid. Het kan gaan om

 • runnen van het huishouden
 • sociale contacten opzetten en onderhouden
 • ordenen van de administratie
 • deelnemen aan de maatschappij

Uw eigen wensen staan centraal in onze begeleiding. Wij richten ons op persoonlijke ondersteuning en het behouden en vergroten van uw eigen zelfredzaamheid,

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   A G Verbeekstraat 1-B, 1501RL Zaandam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten Migraine, Gewrichtsproblemen, Hartklachten, Kanker, Hersenletsel, Hersenziekte , Luchtwegaandoening, Neurologische aandoeningen en Spier- en gewrichtsaandoeningen
Psychische klachten Dementie, Depressieve stoornissen, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen en Neurocognitieve stoornissen
Soort Aanpak Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Training en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Zaandam (A G Verbeekstraat)
  Hoofdvestiging
A G Verbeekstraat 1 B
1501RL Zaandam
 Beschrijving
075 6351361 / 0618349497
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving