Begeleiding
Dala Zorg BV
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Begeleiding

Dalazorg verleent ambulante zorg en dagbesteding/opvang voor cliënten. Onder ambulante zorg en dagbesteding/opvang wordt onder andere begrepen begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging.  Daarbij richt Dalazorg zich voornamelijk op verstandelijk gehandicapten, de ouderenzorg en cliënten met een psychiatrische aandoening.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Werengouw 87-B, 1024NN Amsterdam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar)
Lichamelijke klachten Voedingsproblemen en Hersenletsel
Psychische klachten Dementie, Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verstandelijke beperking en Voedsel- en eetstoornissen
Soort Aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Gezinsondersteuning en Begeleiding
Meertaligheid Arabisch en Turks
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Amsterdam (Werengouw)
Werengouw 87 B
1024NN Amsterdam
085-8772469
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving