Begeleiding
Crystal Care
  Met verwijzing 
Productcode:
V0100 - V0104

Begeleiding

Begeleiding naar zelfredzaamheid

‘De regie van uw leven in eigen hand hebben.’ Wij vinden het belangrijk dat u zelf kunt kiezen.

Crystal Care zet zich in om de zelfredzaamheid van de zorgvrager te herstellen, vergroten en in sommige gevallen in stand houden van de huidige leefsituatie. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de zorgvrager zelf de regie op zich neemt en richting geeft aan zijn of haar leven.

Wanneer u tegen problemen aanloopt kunt u onze medewerker(s) vragen samen met u een oplossing te vinden.

Ondersteunende begeleiding:

 • Het bepalen van een dagindeling aan de hand van gesprekken
 • Het onderhouden van sociale vaardigheden en contacten
 • Hulp bij persoonlijke verzorging

Activerende begeleiding

Om problemen te voorkomen of te herstellen kunt u bij ons terecht voor begeleiding. Het doel hiervan is gedragsverandering. Gedrags- of psychiatrische problemen kunnen zorgen voor mentale druk of het gevoel te geven grip te verliezen op het leven. U wordt individueel begeleid bij het omgaan met lichamelijke of psychische problemen, zoals:

 • Voeren van huishoudelijke en andere dagelijkse taken
 • Persoonlijke verzorging
 • Hulp bij het onderhouden van sociale vaardigheden en contacten
Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Oostzijde 302, 1508ET Zaandam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Migraine, Whiplash, Diabetes, Gewrichtsproblemen, Hartklachten, Kanker, Voedingsproblemen, Hartvaatziekten, Hersenletsel, Hersenziekte , Luchtwegaandoening, Maag-, Neurologische aandoeningen en Spier- en gewrichtsaandoeningen
Psychische klachten
Soort Aanpak Structuur bieden, Persoonlijke begeleiding en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Zaandam (Oostzijde)
Oostzijde 302
1508ET Zaandam
 Beschrijving
0756151119
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving