Beschermd wonen
Leviaan
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Beschermd wonen

Coaching en ondersteuning van mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden vanuit een beschermde woonvomgeving gericht op inzicht in het psychisch functioneren, optimaal psychisch evenwicht, zo optimaal mogelijk functioneren in alle levensgebieden, het dagelijks ritme en leven op orde houden, dreigende verslechtering van eigen functioneren herkennen en weten hier hulp voor te vragen

Bij Leviaan werken we met de krachten-aanpak, een werkwijze die is afgeleid van de herstelgedachte. Deze aanpak gaat ervan uit dat iemand zijn eigen leven zelf het beste kent. En verantwoordelijk is voor zijn eigen toekomst. Samen de cliënt en betrokkenen kijken we naar de huidige situatie. Waar loopt hij tegenaan? Wat vindt hij lastig? Wat gaat er wel goed? Ook kijken we naar zijn gewenste leven, op alle facetten zoals wonen, zelfzorg, werken, relaties, financien.

Wij geven mensen het vertrouwen om zélf opties te zoeken en keuzes te maken richting dat gewenste leven. Samen vertalen we de stappen naar plannen en acties. We gaan uit van wat iemand kan, wat iemand kan leren en kijken naar de mogelijkheden van de omgeving. Bij Leviaan doen mensen het met haalbare stapjes. Zij ontwikkelen vaardigheden en vergroten hun veerkracht.
Met kennis, kunde en een overstijgende blik coachen wij hen waar mogelijk
en ondersteunen waar dat nodig is. Uiteindelijk gericht op een verbeterde kwaliteit van leven.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
 •   Letterhout 72, 1507EG Zaandam
 •   Panneroodstraat 135, 1503XN Zaandam
 •   Veldvliegerweg 60, 1502EH Zaandam
 •   Drielse Wetering 49, 1509KP Zaandam
 •   Willem Dreeslaan 1, 1544SB Zaandijk
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Verslavingsstoornissen
Soort Aanpak Structuur bieden, Begeleiding in groep, Ontmoeten, Ervaringsdeskundigheid, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Dagbesteding en activering, Training, Werkervaring opdoen en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Zaandam (Letterhout)
Letterhout 72
1507EG Zaandam
 Beschrijving
088-2001055
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Zaandam (Panneroodstraat)
Panneroodstraat 135
1503XN Zaandam
 Beschrijving
088-2001112
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Zaandam (Veldvliegerweg)
Veldvliegerweg 60
1502EH Zaandam
 Beschrijving
088-2001035
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Zaandam (Drielse Wetering)
Drielse Wetering 49
1509KP Zaandam
06-46716403
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Zaandijk (Willem Dreeslaan)
Willem Dreeslaan 1
1544SB Zaandijk
 Beschrijving
06 42989109 / 06 46284110
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving