Crisisopvang
Stichting Exodus Noord-Holland
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Crisisopvang

Crisisopvang

Exodus biedt crisisopvang aan ex-gedetineerden met een justitieel kader om stabiliteit terugbrengen in het leven van de cliënt en zijn directe omgeving.

Tijdens de crisisopvang biedt Exodus zorg geheel afgestemd op de situatie van de cliënt. Afhankelijk van de crisissituatie vindt een passende interventie plaats. Zo nodig wordt er een vorm van dagbesteding aangeboden zodra de cliënt dit aankan en het passend is binnen de zorgvraag.

De cliënt heeft dagelijks begeleidingsgesprekken met de eigen persoonlijk mentor. Zodra de crisissituatie is gestabiliseerd, vindt vervolgoverleg plaats met de verwijzer en de cliënt. Hierbij wordt besproken wat de volgende stap wordt in het interventietraject. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de cliënt tijdelijk in een Exodushuis wordt geplaatst en deelneemt aan het reguliere Exodusprogramma.

Andere opties zijn doorverwijzing naar een andere instelling of terugplaatsing in de eigen woonsituatie, aangevuld met een vorm van ambulante begeleiding. Hierbij geldt dat er gezamenlijk (verwijzer, cliënt en Exodus) gekeken wordt naar wat het beste aansluit bij de wens en zorgvraag van de cliënt.

Doelgroep

Ex-gedetineerden vanaf 18 jaar die na detentie met een (forensische) zorgvraag hebben, waarbij een kortdurende opname van maximaal twee maanden noodzakelijk is.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Overtoom 103, 1054HD Amsterdam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Crisis, Structuur bieden, Begeleiding in groep, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Crisishulp / opvang, Behandeling en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Amsterdam (Overtoom)
Overtoom 103
1054HD Amsterdam
 Beschrijving
0205891880
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving