Dagbehandeling Licht (41A14), Midden (41A15) en Zwaar (41A16)
Leveo Care B.V.
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Dagbehandeling Licht (41A14), Midden (41A15) en Zwaar (41A16)

Dagbehandeling: Binnen onze groepsbehandeling geven wij psycho-educatie  en voeren wij gesprekken met een groep cliënten die overeenkomende problematiek hebben. Net als bij individuele behandeling is deze vorm van behandeling is gericht op het inzicht geven in -, wegnemen of doen verminderen van klachten en problemen en het vergroten van vaardigheden. We bieden hulp bij diverse problemen zoals Depressie, Angst, Dwang en Trauma. 

Bij dagbehandeling werken wij met een mix van bewezen methoden en technieken, waaronder Cognitieve gedragstherapie, EMDR, IPT en PST. Daarnaast zetten wij verschillende vormen van groepsbehandeling en groepsvormen in.  

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   IJburglaan 434, 1086ZJ Amsterdam
  •   Hoefstraat 214, 5014NP Tilburg
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Angststoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Gezinsondersteuning, Behandeling en Systeemgericht
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Amsterdam (IJburglaan)
IJburglaan 434
1086ZJ Amsterdam
 Beschrijving
088-1232660
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Tilburg (Hoefstraat)
Hoefstraat 214
5014NP Tilburg
088-1232660
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving