Diagnostiek GGZ (54004)
Leveo Care B.V.
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Diagnostiek GGZ (54004)

Als onduidelijk is waar de klachten vandaan komen én welke hulp het beste aansluit, kan psychologisch onderzoek duidelijkheid bieden. Psychologisch onderzoek biedt de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op de ernst en aard van de psychische klachten en problemen maar ook oorzaken uit te sluiten. Dit gebeurd door het in kaart brengen van de (vroegkinderlijke) ontwikkeling en de huidige cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling. Er wordt zowel naar de kind- als omgevingsfactoren gekeken die van invloed zijn op de ontstane moeilijkheden.

Hoe het psychologisch onderzoek er precies uitziet en welke onderdelen, testen en vragenlijsten ingezet gaan worden, is sterk afhankelijk van de onderzoeksvraag en zal in overleg met ouders en mogelijk ook de verwijzer bepaald worden.

Het totaal van de gesprekken, ingezette observaties, testen en vragenlijsten leidt tot een goed onderbouwd advies waarin de aard, ernst en oorzaak van de klachten worden vastgesteld. Vanuit daar kan een concreet advies gegeven worden over mogelijke vervolghulp en een behandelplan opgesteld worden. Ook worden er handvatten geboden  in hoe om te gaan met de ervaren klachten vanuit de sterke en minder sterke kanten van jou of jullie kind.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   IJburglaan 434, 1086ZJ Amsterdam
  •   Hoefstraat 214, 5014NP Tilburg
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Angststoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Therapie en Systeemgericht
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Amsterdam (IJburglaan)
IJburglaan 434
1086ZJ Amsterdam
 Beschrijving
088-1232660
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Tilburg (Hoefstraat)
Hoefstraat 214
5014NP Tilburg
088-1232660
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving