Hangout groep
Praktijk de Regenboog
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0100 - Z0104

Hangout groep

Hangout is een groep voor jongeren in de leeftijd van 14 tot ongeveer 22 jaar. Er wordt met name gewerkt aan de sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid organiseren, koken). Het aanbod is groepsgewijs met gemiddeld 1 op 6 begeleiding.

Een jongerengroep die eens per week bij elkaar komt op woensdag en zaterdag. De jongeren wordt sterk gestuurd in het zo zelfstandig mogelijk, samen, functioneren.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (secundair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (secundair)
Vestigingen   Badhuislaan 2, 1561EB Krommenie
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Soort Aanpak Begeleiding in groep
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Krommenie (Badhuislaan)
Badhuislaan 2
1561EB Krommenie
075-6406008
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving