Individuele begeleiding aan volwassenen - sociaal en persoonlijk functioneren
Perspectief
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0100 - Z0104

Individuele begeleiding aan volwassenen - sociaal en persoonlijk functioneren

Perspectief biedt begeleiding en ondersteuning bij mensen thuis.

Wanneer het niet altijd alleen lukt bieden wij begeleiding. Samen met jou (de cliënt) stellen we een plan op en gaan we werken aan verbetering van de situatie. Je krijgt een vaste persoonlijke begeleider.  Stap voor stap werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen, het verbeteren van de sociale vaardigheden en aan de vaardigheid om beter te kunnen plannen. Met de begeleider werk je/ de cliënt samen aan de dagelijkse routine en taken. De persoonlijk begeleider biedt ondersteuning en structuur om het zelfstandig functioneren (wonen) te kunnen handhaven.

Voor ouders met LVB wordt psychosociale ondersteuning als opvoedingsondersteuning geboden. Samen met de hulpverlener vergroot je/ de cliënt de pedagogische vaardigheden. Door het versterken van de opvoedingsvaardigheden zijn de LVB ouders beter in staat om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen. Het doel hierbij is ook om mogelijke uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

 

Persoonlijke benadering en maatwerk gericht .Bij start krijgt ieder cliënt een vaste persoonlijk begeleider toegewezen. Gezamenlijk wordt een plan opgesteld. Indien nodig wordt er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team een gedragsdeskundige geraadpleegd. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team een multiculturele samenstelling.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Bristolroodstraat 164, 1503NZ Zaandam
  •   Jan Evertsenstraat 751, 1061XZ Amsterdam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Cultuurspecifiek, Structuur bieden, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Training, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling en Begeleiding
Meertaligheid Arabisch, Duits, Engels, Spaans, Turks en Perzisch / Farsi
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Zaandam (Bristolroodstraat)
Bristolroodstraat 164
1503NZ Zaandam
0757600005
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Amsterdam (Jan Evertsenstraat)
Jan Evertsenstraat 751
1061XZ Amsterdam
020 6178757 Routebeschrijving