Individuele Begeleiding bij Zelfstandig Wonen en Jobcoaching
Prinsenstichting
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0100 - Z0104

Individuele Begeleiding bij Zelfstandig Wonen en Jobcoaching

Via Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen (IBZW) voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking helpen wij u en uw netwerk bij het dagelijks leven. Doel is het voorkomen (en oplossen) van problemen op het gebied van wat u psychisch aankunt, uw financiën maar ook problemen rondom verslaving, overlast en criminaliteit.

IBZW is ontstaan vanuit de behoefte van cliënten die bij Prinsenstichting wonen en zelfstandig wilden wonen en/of waarbij het wonen in een groep niet pastte. Daarom hebben we veel ervaring en expertise met complexe hulpvragen in een thuissituatie. Zo nodig kunnen we nauw samenwerken met Zodiak (het diagnose- en behandelteam van Prinsenstichting), Stichting Beheer (bewindvoering) en externe partners.

We zijn actief in het leggen van contact met zorgvragers en zorgmijders. We onderzoeken de vragen en motiveren en verwijzen naar passende vormen van hulpverlening. We willen aansluiten bij uw eigen mogelijkheden. De ondersteuning kan dus variëren van licht tot complex. Het uitgangspunt hierbij is: “Zo gewoon mogelijk en alleen speciaal waar het moet.”

Voorbeelden van ondersteuning zijn:

 • Administratie en financiën (samen post doornemen en uitleggen)
 • Begeleiding en/of training in het huishouden (ordenen, structureren, oefenen)
 • Sociale netwerk opbouwen en begeleiden (afstemmen mantelzorgers)
 • Hulp bij het zichzelf begrijpelijk maken aan anderen en begrijpen van anderen
 • Hulp bij het vinden van passend werk, dagbesteding en vrije tijdsbesteding
 • Helpen bij sociale situaties en gebeurtenissen en de eigen rol daarin te begrijpen

 

De gebruikte methode is afhankelijk van uw vraag. Er wordt o.a. gewerkt met Emanciperend Hulpverlenen, Gentle Teaching, Oplossingsgericht Werken en Eigen Kracht Conferenties. Methodes zijn voor IBZW instrumenten waarin zij zich willen blijven ontwikkelen.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
 •   Kwadijkerpark 8, 1444JE Purmerend
 •   Westerkoogweg 4-70, 1541VZ Koog aan de Zaan
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Crisis, Structuur bieden, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Gesubsidieerde arbeid, Gezinsondersteuning, Training, Werkervaring opdoen, Onderzoek en diagnostiek, Therapie en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Purmerend (Kwadijkerpark)
  Hoofdvestiging
Kwadijkerpark 8
1444JE Purmerend
 Beschrijving
0299-459330
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Koog aan de Zaan (Westerkoogweg)
  Nevenvestiging
Westerkoogweg 4 70
1541VZ Koog aan de Zaan
 Beschrijving
075-6817714
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving