Individuele begeleiding
Centrum Begeleiding Zorg, Stichting
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Individuele begeleiding

Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud en het compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënt. Wij ondersteunen in het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft. Tevens begeleiden wij cliënten in de laatste levensfase, zogenoemde terminale zorg. Wij begeleiden u ook bij sociale juridische vraagstukken, geven u advies in zorg en UWV zaken.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Manitobadreef 6-E, 3565CH Utrecht
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Dementie, Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen en Verslavingsstoornissen
Soort Aanpak Ontmoeten, Advies en voorlichting, Ervaringsdeskundigheid, Persoonlijke begeleiding, Taalontwikkeling, Werkervaring opdoen en Begeleiding
Meertaligheid Arabisch, Engels, Pools, Turks, Bulgaars en Perzisch / Farsi
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Utrecht (Manitobadreef)
  Hoofdvestiging
Manitobadreef 6 E
3565CH Utrecht
 Beschrijving
085-4897500
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving