Individuele begeleiding
Waterlandswelzijn BV
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Individuele begeleiding

Waterlandswelzijn biedt, naast een luisterend oor en gezelligheid, individuele ondersteuning op verschillende gebieden. Onder andere is er begeleiding mogelijk bij praktische zaken zoals ziekenhuisafspraken of het ondersteunen bij administratieve taken. Daarnaast biedt Waterlandswelzijn ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied en bij het vergroten van uw netwerk om zo eenzaamheid tegen te gaan en een sociaal isolement te voorkomen of doorbreken. 

Na een eerste kennismaking, waarbij er wordt bekeken wat uw hulpvraag is, kunnen wij bekijken of wij een passend aanbod voor u kunnen bieden. Hierbij word er bekeken wat het gewenste aantal uren is, welke medewerker het beste bij u past en of wij wellicht naast uw eigen vraag nog een passend aabod kunnen bieden. Vervolgens word er bij het Wmo Loket of het Sociaal wijkteam gekeken of er voldoende reden is voor het afgeven van een indicatie voor de begeleiding.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Dorpsstraat 340-A, 1566BR Assendelft
  •   Graanstraat 30, 1446CX Purmerend
  •   Zeilstraat 11, 1131ED Volendam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Migraine, Diabetes, Gewrichtsproblemen, Hartklachten, Hartvaatziekten, Hersenletsel, Luchtwegaandoening, Neurologische aandoeningen en Spier- en gewrichtsaandoeningen
Psychische klachten Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Geslachtsidentiteit dysforie, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Seksuele afwijkingen en Slaap-/waakstoornissen
Soort Aanpak Structuur bieden, Begeleiding in groep, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Dagbesteding en activering en Begeleiding
Meertaligheid Engels
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Assendelft (Dorpsstraat)
Dorpsstraat 340 A
1566BR Assendelft
 Beschrijving
0628750001
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Purmerend (Graanstraat)
Graanstraat 30
1446CX Purmerend
 Beschrijving
0618212074
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Volendam (Zeilstraat)
Zeilstraat 11
1131ED Volendam
 Beschrijving
0628750001
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving