Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling
Perspectief
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0100 - Z0104

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling

Is gericht op gezinnen met LVB-problematiek en jongeren/adolescenten met gedragsproblemen en/of identiteitsvragen. De hulp kan bestaan uit een combinatie van individuele behandeling en gezinsbehandeling. Zo kan met jongeren individueel gewerkt worden identiteitsvragen of aan gedragsproblemen. Hiernaast kan ook met ouders of het hele gezinssysteem gewerkt worden.

De behandeling is gericht op het in evenwicht brengen van draaglast en draagkracht van de ouders. Door vaardigheden te leren en inzichten op te bouwen worden opvoedingscompetenties vergroot en leren de ouders aan te sluiten bij de specifieke behoeften van dít kind.

Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag, indien dit een programmatische aanpak vereist waarvoor specifieke deskundighied nodig is. De nieuw aan te leren vaardigheden of het gedrag, richten zich op terugdringen van stoornissen en beperkingen. 

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Bristolroodstraat 164, 1503NZ Zaandam
  •   Jan Evertsenstraat 751, 1061XZ Amsterdam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Advies en voorlichting, Behandeling en Begeleiding
Meertaligheid Arabisch, Duits, Engels, Spaans, Turks en Perzisch / Farsi
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Zaandam (Bristolroodstraat)
Bristolroodstraat 164
1503NZ Zaandam
0757600005
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Amsterdam (Jan Evertsenstraat)
Jan Evertsenstraat 751
1061XZ Amsterdam
020 6178757 Routebeschrijving