Jobcoaching
Voorzet
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Jobcoaching

Werken neemt bij veel mensen een belangrijk deel in van het leven. Werken is dan ook belangrijk om verschillende redenen:

U heeft een zinvolle daginvulling
U voelt zich gewaardeerd
U heeft sociale contacten
U ontwikkelt zichzelf, u heeft uitdagingen
en niet te vergeten: u heeft een inkomen

Ook voor mensen met een autismespectrumstoornis is werk belangrijk, om dezelfde redenen. Voor hen is het vaak lastig om zelfstandig een leuke en passende werkplek te vinden en te behouden. Met professionele begeleiding lukt dit vaak wel. Voorzet Arbeid biedt deze begeleiding!

"Werk vinden is niet zo moeilijk, maar werk behouden wel!",  is een veel gehoorde uitspraak rondom mensen met een autismespectrumstoornis. Ook is dit veelal aan de orde bij de nieuw gecreeerde participatiebanen. Om een plaatsing tot een succes te maken is gespecialiseerde jobcoaching in veel situaties noodzakelijk.

Jaarlijks begeleiden we meer dan 200 mensen die reeds een baan gevonden hebben, maar wel ondersteuning op de werkvloer nodig hebben om hun baan te kunnen behouden.

Door een samenspel van werknemer, werkgever en jobcoach wordt een coachingsplan opgesteld dat er toe moet leiden dat de werknemer met plezier naar zijn werk gaat en dat de werkgever tevreden is over de resultaten van de werknemer. Het feit dat je aan de buitenkant doorgaans niet ziet dat iemand een beperking heeft, speelt hierbij een grote rol. Zonder uitleg over autismespectrumstoornissen aan een werkgever of collega's ontstaat vaak onbegrip, wat uit kan monden in conflictsituaties. Door middel van jobcoaching kunnen eventuele problemen tijdig gesignaleerd worden. Hierdoor kan een duurzame plaatsing gerealiseerd worden en voorkom je terugval in een uitkeringssituatie.

Onze jobcoaches hebben de kennis en vaardigheden om de begeleiding zo optimaal mogelijk op te pakken. Op basis van jarenlange ervaring durven we te stellen dat we specialist zijn op het gebied van jobcoaching.

Laatst bijgewerkt: 03-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Mollerusweg 70, 2031BZ Haarlem
  •   1014AK
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Training, Werkervaring opdoen en Begeleiding
Meertaligheid Engels
Wachtlijst Geen
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Haarlem (Mollerusweg)
Mollerusweg 70
2031BZ Haarlem
 Beschrijving
023-7510520
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving