In Balans (steunende huisvesting)
Productcode:
G0100 - G0104
Locatie(s):
Koog aan de Zaan bekijk op kaart

In Balans (steunende huisvesting)

Steunende Huisvesting begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar niet alle vaardigheden hebben om hun huishouden en persoonlijke leven te organiseren. Er spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd, zoals het ontbreken van woonvaardigheden, verslaving, schulden en/of psychosociale problemen.

Voor wie?

Steunende Huisvesting Zaanstreek is voor mannen en vrouwen van 18+ die (nog) niet in staat zijn om geheel zelfstandig te wonen. We onderscheiden twee vormen van woonbegeleiding:

· Begeleid wonen: meerdere cliënten delen één woning en worden intensief begeleid.
· Ambulante begeleiding: de cliënt heeft een eigen woning (beheerd door het Leger des Heils) en heeft wekelijks contact met de woonbegeleider

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Onze aanpak
Steunende Huisvesting biedt hulp op verschillende leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding en woonvaardigheden. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt is de begeleiding gericht op het doorstromen naar zelfstandig wonen of langdurig begeleid/ beschermd wonen. We beginnen bij wat de cliënt zelf kan versterken en bij het aanleren van (woon)vaardigheden. Successen vieren we. Bij sommige onderwerpen kan de woonbegeleider adviseren om de hulp van een collega-instelling in te roepen, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan opbouwen.

In de maatschappij
We leren mensen mee te doen in de samenleving, onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding. Cliënten leren problemen zelf te voorkomen of op te lossen. Door de focus op werk dragen we bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘

Duur
Er is geen maximale begeleidingsduur vastgesteld. Of de cliënt nog begeleiding nodig heeft, en in welke vorm dat plaatsvindt, wordt regelmatig geëvalueerd.

Herstelgericht werken

Binnen het Leger des Heils werken volgens de methodiek ' herstelgericht werken'. Daarmee bedoelen we dat we geloven dat iedereen kan herstellen, dat iedereen talenten heeft die (meer) gebruikt kunnen worden, en dat iedereen (meer) eigen regie over zijn leven kan nemen.

SRH

SRH staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, ofwel: op een geordende manier actief bezig zijn met herstellen.
Alle medewerkers zij getraind in deze methodiek en worden hierin gecoacht. Binnen het team wordt gezocht naar mogelijkheden om nog meer aan te sluiten bij krachten en wensen van cliënten.
Binnen de SRH-methodiek werken we veel met het persoonlijk profiel: een inventarisatie van wensen, huidige mogelijkheden en krachten uit het verleden. Uit dit persoonlijk profiel volgt het plan van de cliënt.


Met verwijzing van gemeente 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Financiën en administratie, Huishouden, Huisvesting, Lichamelijke gezondheid, Meedoen in de samenleving, Persoonlijke verzorging, Psychische gezondheid, Sociale contacten, Verslaving, Vrije tijd en Werk en opleiding
Cliëntprofiel G0100 - G0104: Sociaal en persoonlijk functioneren (primair) en Geestelijke Gezondheidszorg
Soort aanpak Begeleiding, Begeleiding in groep, Behandeling, Persoonlijke begeleiding en Structuur bieden
Soort aanbod Met verwijzing van gemeente
Doelgroep:
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Engels
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis ambulant
  • Verblijf op locatie
Gemeenten Landsmeer, Waterland, Wormerland en Zaanstad

Locaties

Wil je informatie van de dienst In Balans (steunende huisvesting)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Koog aan de Zaan
Lagendijk 39
1541KB  Koog aan de Zaan
 Beschrijving
075-6124869
Bereikbaar: werkdagen