Middelpunt Jeugd Gemeente Landsmeer
Gemeente Landsmeer
  Zonder verwijzing 

Middelpunt Jeugd Gemeente Landsmeer

Heeft u vragen over opvoeden en het opgroeien van uw kind? Het Middelpunt van gemeente Landsmeer is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp. 

Wilt u contact met de gemeente over een jeugdige uit Landsmeer? Vul dan het contactformulier in en stuur dit  . Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken.

Contact opnemen met Middelpunt
U vindt onze contactgegevens op de website van gemeente Landsmeer. Klik op 'zorg, welzijn en onderwijs'. 

Wie werken er op het Middelpunt?

  • Zorgregisseurs Jeugd (gemeente)
  • Zorgregisseurs Wmo (gemeente)
  • Re-integratiecoach (gemeente)
  • Leerplichtambtenaar (gemeente)
  • Cliëntondersteuner MEE
  • Sociaal raadsvrouw SMD
  • Algemeen maatschappelijk werker SMD
  • Mantelzorgondersteuner SMD
  • Medewerker Kredietbank (schuldhulpverlening)

Hoe werken wij? 
U kunt contact opnemen met het Middelpunt door te bellen of te mailen. Vanwege Covid-19 is er momenteel geen inloop.
U wordt ontvangen door een van onze medewerkers. U kunt uw verhaal doen of uw vraag stellen. In sommige gevallen kunnen wij u direct van een antwoord of advies voorzien. In andere gevallen is een gesprek met een gespecialiseerde medewerker vereist, hiervoor wordt eerst een afspraak gemaakt. We hebben ook goede contacten met andere organisaties in Landsmeer waar we u naar kunnen verwijzen. Wij zorgen er in dat geval voor dat u weet waar u moet zijn.

Afhankelijk van uw vraag kan u een regisseur toegewezen krijgen. 
De regisseur bekijkt samen met u wat u(w gezin) nodig heeft en wat u en anderen in uw omgeving kunnen doen bij het oplossen van problemen.

Laatst bijgewerkt: 16-10-2020

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Middelpunt Gemeente Landsmeer Marktplein 10, 1121GL Landsmeer
Leefgebied Huishouden, Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd, Vervoer en mobiliteit, Persoonlijke verzorging, Meedoen in de samenleving, Psychische gezondheid, Huisvesting, Financiën en administratie, Mantelzorg en Beschermd wonen
Plaats Landsmeer
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Migraine, Whiplash, Diabetes, Gewrichtsproblemen, Hartklachten, Kanker, Voedingsproblemen, Hartvaatziekten, Hersenletsel, Hersenziekte , Luchtwegaandoening, Maag-, Neurologische aandoeningen en Spier- en gewrichtsaandoeningen
Psychische klachten Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Geslachtsidentiteit dysforie, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslavingsstoornissen, Verstandelijke beperking, Voedsel- en eetstoornissen, Dementie en Seksuele afwijkingen
Soort Aanpak Crisis, Structuur bieden, Advies en voorlichting, Bemiddeling/coaching, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning, Taalontwikkeling, Training, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Begeleiding, Jeugdbescherming, Leerplicht en trajectbegeleiding, Respijtzorg/kortdurend verblijf, Systeemgericht, Werkervaring opdoen, Pleegzorg/gezinshuis, Hulp in de huishouding, Cultuurspecifiek, Gesubsidieerde arbeid, Persoonlijke begeleiding, Ontmoeten, Verblijfszorg en Ervaringsdeskundigheid
Meertaligheid
Wachtlijst Geen

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Landsmeer (Middelpunt Gemeente Landsmeer)
  Hoofdvestiging
Marktplein 10
1121GL Landsmeer
 Beschrijving
0204877124
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving