Middelpunt Wmo Gemeente Landsmeer
Gemeente Landsmeer
  Zonder verwijzing 

Middelpunt Wmo Gemeente Landsmeer

Heeft u vragen over het gebied van zorg, welzijn, financiën, werk, wonen, dagbesteding of uw (geestelijke) gezondheid? Of heeft u een ander probleem waar u ondersteuning bij zou willen? 
De medewerkers van Middelpunt gaan samen met u op zoek naar een oplossing of antwoord op uw vraag. Eenvoudige hulpvragen worden direct door de medewerkers van Middelpunt beantwoord.

Contact opnemen met Middelpunt
U vindt onze contactgegevens op de website van gemeente Landsmeer. Klik op 'zorg, welzijn en onderwijs'. 

Wie werken er op het Middelpunt?

  • Zorgregisseurs Wmo (gemeente)
  • Zorgregisseurs Jeugd (gemeente)
  • Re-integratiecoach (gemeente)
  • Leerplichtambtenaar (gemeente)
  • Medewerker Kredietbank (schuldhulpverlening)
  • Cliëntondersteuner MEE
  • Sociaal raadsvrouw SMD
  • Algemeen maatschappelijk werker SMD
  • Mantelzorgondersteuner SMD

Hoe werken wij? 
U kunt contact opnemen met het Middelpunt door te bellen of te mailen. Vanwege Covid-19 is er momenteel geen inloop.
U wordt ontvangen door een van onze medewerkers. U kunt uw verhaal doen of uw vraag stellen. In sommige gevallen kunnen wij u direct van een antwoord of advies voorzien. In andere gevallen is een gesprek met een gespecialiseerde medewerker vereist, hiervoor wordt eerst een afspraak gemaakt. We hebben ook goede contacten met andere organisaties in Landsmeer waar we u naar kunnen verwijzen. Wij zorgen er in dat geval voor dat u weet waar u moet zijn.

Afhankelijk van uw vraag kan u een regisseur toegewezen krijgen. 
De regisseur bekijkt samen met u wat u(w gezin) nodig heeft en wat u en anderen in uw omgeving kunnen doen bij het oplossen van problemen.

Laatst bijgewerkt: 16-10-2020

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Middelpunt Gemeente Landsmeer Marktplein 10, 1121GL Landsmeer
Leefgebied Huishouden, Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd, Vervoer en mobiliteit, Persoonlijke verzorging, Meedoen in de samenleving, Psychische gezondheid, Huisvesting, Financiën en administratie, Mantelzorg en Beschermd wonen
Plaats Landsmeer
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Jeugd (tot en met 27 jaar)
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Migraine, Diabetes, Hartklachten, Kanker, Hartvaatziekten, Hersenletsel, Hersenziekte , Luchtwegaandoening, Neurologische aandoeningen, Spier- en gewrichtsaandoeningen, Whiplash, Gewrichtsproblemen, Voedingsproblemen en Maag-
Psychische klachten Dementie, Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslavingsstoornissen, Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornissen, Slaap-/waakstoornissen, Seksuele afwijkingen, Geslachtsidentiteit dysforie en Voedsel- en eetstoornissen
Soort Aanpak Structuur bieden, Ontmoeten, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering, Begeleiding, Hulp in de huishouding, Respijtzorg/kortdurend verblijf, Crisis, Werkervaring opdoen, Systeemgericht, Pleegzorg/gezinshuis, Leerplicht en trajectbegeleiding, Jeugdbescherming, Therapie, Behandeling, Onderzoek en diagnostiek, Training, Cultuurspecifiek, Taalontwikkeling, Gezinsondersteuning, Gesubsidieerde arbeid, Ervaringsdeskundigheid en Verblijfszorg
Meertaligheid
Wachtlijst Geen

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Landsmeer (Middelpunt Gemeente Landsmeer)
  Hoofdvestiging
Marktplein 10
1121GL Landsmeer
 Beschrijving
0204877124
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving