WOONBEGELEIDING
Productcode:
G0100 - G0104
Locatie(s):
Zaandam bekijk op kaart

WOONBEGELEIDING

4: WOONBEGELEIDING

Zelfstandig wonen is niet voor ieder individu vanzelfsprekend. Iemand die ziek is of kampt met ernstige of minder ernstige psychische problemen of beperkingen, is het niet makkelijk om zelfstandig een heel huishouden te runnen. Hierbij kan MijDienst hulp bieden.

Woonbegeleiding is gericht op zelfredzaamheid. Voor sommigen is het moeilijk structuur aan te brengen in hun leven wat het runnen van een goed functionerend huishouden kan belemmeren. Sommige problemen – zowel psychische, sociale als lichamelijke – kunnen het moeilijk en soms zelfs onmogelijk maken bepaalde taken in het huishouden uit te voeren. MijDienst biedt hierbij directe ondersteuning en begeleidt mensen zich bepaalde vaardigheden eigen te maken om beter op eigen benen staan.

Niet alleen huishoudelijke taken kunnen een moeilijkheid of een onmogelijkheid vormen. Ook het omgaan met geld of de persoonlijke verzorging kunnen een hele opgave vormen. MijDienst kan mensen ondersteunen waar het gaat om administratieve zaken, het beantwoorden van post, het doen van boodschappen en het aanbrengen van structuur in de dagelijkse gang van zaken.

Een individuele aanpak staat bij MijDienst centraal. Iedere cliënt heeft een vaste contactpersoon. De cliënt geeft aan welke ondersteuning hij of zij wenst te hebben en MijDienst ziet er op toe dat de cliënt deze ook krijgt.

Kern activiteiten:

  • Twee keer per week bezoek
  • Individuele gespreken
  • Het plannen van dagelijkse activiteiten
  • Het onderhouden van sociale contacten
  • Het regelen van financiën
  • Het voortbewegen in een buiten huis

Met verwijzing van gemeente 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Beschermd wonen, Financiën en administratie, Huishouden, Huisvesting, Lichamelijke gezondheid, Mantelzorg, Meedoen in de samenleving, Persoonlijke verzorging, Politie, justitie en veiligheid, Psychische gezondheid, Sociale contacten, Verslaving, Vervoer en mobiliteit, Vrije tijd en Werk en opleiding
Cliëntprofiel G0100 - G0104: Sociaal en persoonlijk functioneren (primair) en Geestelijke Gezondheidszorg
Soort aanpak Advies en voorlichting, Begeleiding, Begeleiding in groep, Bemiddeling/coaching, Crisis, Cultuurspecifiek, Dagbesteding en activering, Ervaringsdeskundigheid, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Ontmoeten, Persoonlijke begeleiding, Structuur bieden, Taalontwikkeling en Werkervaring opdoen
Soort aanbod Met verwijzing van gemeente
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Arabisch, Bulgaars, Syrisch en Turks
Psychische klachten Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Dementie, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Geslachtsidentiteit dysforie, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Seksuele afwijkingen, Slaap-/waakstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslavingsstoornissen, Verstandelijke beperking en Voedsel- en eetstoornissen
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Verblijf op locatie
  • Thuis ambulant
  • Op locatie
Gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad

Locaties

Wil je informatie van de dienst WOONBEGELEIDING? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Zaandam
Ronde Tocht 14
1507CC  Zaandam
 Beschrijving
0614974657
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend