Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Laag/midden
Tzorg B.V.
  Met verwijzing 
Productcode:
V0100 - V0104

Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Laag/midden

Deze groep (laag/midden) heeft net meer ondersteuning nodig en zal daarin onderhouden

moet worden om de zelfstandigheid te vergroten en/of te behouden. Deze groep verschilt

niet veel met de lichtere (lage) ondersteuning maar heeft meer intensievere en regelmatiger

ondersteuning per week nodig. De ondersteuning is een moment in de week om de

benodigde praktische vaardigheden aan te leren en te toetsen zodat de dagelijkse en/of

wekelijkse routine een onderdeel van de reguliere activiteiten wordt.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Dick Ketlaan 3, 1687CD Wognum
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Wognum (Dick Ketlaan)
Dick Ketlaan 3
1687CD Wognum
0229-588400
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving