Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Midden-Hoog
Tzorg B.V.
  Met verwijzing 
Productcode:
V0100 - V0104

Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren Midden-Hoog

Deze groep heeft begeleiding nodig om de (sociale) vaardigheden onder de knie te krijgen

en zich daarin te ontwikkelen. De ondersteuner kan hierbij taken overnemen en zal

coachend en begeleidend optreden naar de burger om te voorkomen dat er een terugkerend

patroon ontstaat in het overnemen. Mensen met cognitieve problematiek hebben vaak te

maken met toenemende en afnemende zorgmomenten waardoor wisselende inzet

noodzakelijk is. Om hier goed op in te springen kan dit profiel ingezet worden. De

ondersteuning is wisselend van één moment in de week naar een klein dagdeel per week.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Dick Ketlaan 3, 1687CD Wognum
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Wognum (Dick Ketlaan)
Dick Ketlaan 3
1687CD Wognum
0229-588400
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving