Opplusmogelijkheid
Philadelphia Zorg (Ambulant, Dagbesteding)
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0800 - Z0802

Opplusmogelijkheid

Vanaf 1 januari 2017 is een 8ste resultaatgebied in het leven geroepen. Dit resultaatgebied is bedoeld voor situaties waar (in principe tijdelijk) aanvullende zorg nodig is en waar de 7 resultaatgebieden net te kort schieten. Dit kan zijn bij GGZ-cliënten die vanuit beschermd wonen weer zelfstandig gaan wonen, bij overbelaste mantelzorgers of bij complexe gezinnen waar tijdelijk extra begeleiding nodig is. Het uitgangspunt is dat er tijdelijk aanvullende ondersteuning wordt ingezet om uiteindelijk weer terug te vallen op de ondersteuning vanuit de bestaande 7 resultaatgebieden. Mocht dit gezien de noodzaak niet mogelijk zijn, dan wordt de aanvullende ondersteuning vanuit het extra resultaatgebied structureel.

Vanaf 1 januari 2017 is een 8ste resultaatgebied in het leven geroepen. Dit resultaatgebied is bedoeld voor situaties waar (in principe tijdelijk) aanvullende zorg nodig is en waar de 7 resultaatgebieden net te kort schieten. Dit kan zijn bij GGZ-cliënten die vanuit beschermd wonen weer zelfstandig gaan wonen, bij overbelaste mantelzorgers of bij complexe gezinnen waar tijdelijk extra begeleiding nodig is. Het uitgangspunt is dat er tijdelijk aanvullende ondersteuning wordt ingezet om uiteindelijk weer terug te vallen op de ondersteuning vanuit de bestaande 7 resultaatgebieden. Mocht dit gezien de noodzaak niet mogelijk zijn, dan wordt de aanvullende ondersteuning vanuit het extra resultaatgebied structureel.

Laatst bijgewerkt: 03-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0800 - Z0802 Opplusmogelijkheid (secundair)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0800 - Z0802 Opplusmogelijkheid (secundair)
Vestigingen   Nieuwendammerdijk 437, 1023BM Amsterdam
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Huisvesting en Beschermd wonen
Plaats Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Advies en voorlichting en Begeleiding
Meertaligheid Engels
Wachtlijst Geen
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Amsterdam (Nieuwendammerdijk)
Nieuwendammerdijk 437
1023BM Amsterdam
 Beschrijving
020-6304900
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving