Opplusmogelijkheid
Vertrouwd Thuiszorg
  Met verwijzing 
Productcode:
V0800 - V0802

Opplusmogelijkheid

Opplusmogelijkheid

Soms heeft u tijdelijk meer hulp nodig bij bepaalde dagelijkse taken vanwege ziekte of operatie. Soms biedt mantelzorg een uitkomst en soms is dit niet of onvoldoende mogelijk. Met de extra ondersteuning van Vertrouwd Thuiszorg kunt u zo lang mogelijk thuis in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en kunt u uw zelfstandigheid blijven behouden. Samen met u kijken wij welke zorg of hulp(middelen) u nodig heeft om prettig en veilig thuis te kunnen blijven wonen. 

Van onze zorgverleners kunt u het volgende verwachten:

  • meer zorg zolang het nodig is
  • extra aandacht bij uw hulpvraag 

Waar:

De ondersteuning vindt plaats bij u thuis

Hoe vaak:

Afhankelijk van uw behoefte

De ondersteuning wordt afgestemd op uw situatie. We kijken wat u zelf kunt. En bij welke dingen u (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft.

De extra zorg wordt aangevraagd bij de gemeente (WMO) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (verpleging, verzorging en begeleiding). Natuurlijk kan Vertrouwd Thuiszorg u daarbij helpen.

Eigenbijdrage

Voor hulp bij het huishouden bepaalt het CAK uw eigen bijdrage.

Ondersteuning van vertrouwd thuiszorg

U heeft meer zorg thuis nodig en wilt graag zo lang als mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen? Omdat het even niet meer wilt lukken om de alledaagse taken zelfstandig te doen. Bijvoorbeeld omdat u (tijdelijke) lichamelijke beperkingen heeft. Wij zijn er om u te helpen bij bijvoorbeeld, hulp bij het huishouden, persoonlijke zorg of begeleiding thuis.

U krijgt bij ons één vaste medewerker toegewezen zodat u altijd één vast aanspreekpunt heeft. Uw vaste medewerker spreekt uw taal en begrijpt uw culturele achtergrond. 

De ondersteuning wordt afgestemd op uw situatie. We kijken wat u zelf kunt. En bij welke dingen u (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft.

Vertrouwd Thuiszorg heeft geen wachtlijsten. De zorg of hulp die u wenst is doorgaans snel geregeld. U kunt zelf de zorg aanvragen, maar ook een familielid, huisarts of uw zorgverzekeraar kan dit voor u doen.

De zorg wordt aangevraagd bij de gemeente (WMO) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (verpleging, verzorging en begeleiding). Natuurlijk kan Vertrouwd Thuiszorg u daarbij helpen.

Wilt u geholpen worden bij het aanvragen van de indicatie? Belt u dan naar tel:  of .

Na uw aanvraag en indicatiestelling bekijken wij samen met u aan welke vorm van hulp en hoeveel uren zorg u behoefte hebt. U krijgt informatie over de werkwijze en de voorwaarden waaronder de zorg wordt verleend. Ook hoort u wie uw vaste contactpersoon is.

Eigenbijdrage

Voor hulp bij het huishouden bepaalt het CAK uw eigen bijdrage.

 

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   V0800 - V0802 Opplusmogelijkheid (secundair)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   V0800 - V0802 Opplusmogelijkheid (secundair)
Vestigingen   Mazurka 6, 1507TL Zaandam
Leefgebied Huishouden, Sociale contacten en Lichamelijke gezondheid
Plaats Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Migraine, Whiplash, Diabetes, Gewrichtsproblemen, Hartklachten, Kanker, Voedingsproblemen, Hartvaatziekten, Hersenletsel, Hersenziekte , Luchtwegaandoening, Maag-, Neurologische aandoeningen en Spier- en gewrichtsaandoeningen
Psychische klachten Dementie, Depressieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Slaap-/waakstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verstandelijke beperking en Voedsel- en eetstoornissen
Soort Aanpak Cultuurspecifiek, Structuur bieden, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning, Taalontwikkeling, Behandeling en Begeleiding
Meertaligheid Turks, Bulgaars en Perzisch / Farsi
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Zaandam (Mazurka)
Mazurka 6
1507TL Zaandam
 Beschrijving
0685853989
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving