Opvoedingsondersteuning voor ouders met een LVB
Perspectief
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0100 - Z0104

Opvoedingsondersteuning voor ouders met een LVB

Het opvoeden van kinderen gaat niet altijd vanzelf. Ook niet voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Opvoedingsondersteuning aan LVB ouders richt zich op het vergroten van pedagogische vaardigden. Samen met de hulpverlener worden deze vaardigheden in de praktijk geoefend. Indien nodig meerdere keren per week. In deze praktische ondersteuning worden ouders ondersteund bij het aanbrengen van structuur en stellen van grenzen in het gezin, het voorkomen van overbelasting en het versterken van het sociale netwerk. 

In samenwerking met de ouders werkt Perspectief aan een veilige thuishaven. Op basis van de normen en waarden van de ouders wordt naar de risicofactoren gekeken en worden de sterke punten ondersteund. Perspectief streeft ernaar om de uithuisplaatsing van het kind te voorkomen. Dit in samenwerking met het cliëntsysteem en de professionele instanties.

 

In de ambulante vorm, dus bij cliënt thuis, in de wijk, op school, via spreekuur of op kantoor van Perspectief wordt met de ouders gewerkt aan aanleren van (sociale- en of opvoed)vaardigheden met name aan het inzetten van gedragsmatige technieken (zoals taakanalyse, modeling, feedback en positieve bekrachtiging). Perspectief is flexibel is in zijn aanpak en zorgt voor continuïteit in de hulpverlening.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Bristolroodstraat 164, 1503NZ Zaandam
  •   Jan Evertsenstraat 751, 1061XZ Amsterdam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Structuur bieden, Persoonlijke begeleiding, Gezinsondersteuning, Training, Behandeling en Begeleiding
Meertaligheid Duits, Engels, Spaans, Turks en Perzisch / Farsi
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Zaandam (Bristolroodstraat)
Bristolroodstraat 164
1503NZ Zaandam
0757600005
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Amsterdam (Jan Evertsenstraat)
Jan Evertsenstraat 751
1061XZ Amsterdam
020 6178757 Routebeschrijving