Individuele begeleiding aan volwassenen - sociaal en persoonlijk functioneren
Productcode:
Z0100 - Z0104
Locatie(s):
Amsterdam en Zaandam bekijk op kaart

Individuele begeleiding aan volwassenen - sociaal en persoonlijk functioneren

Perspectief biedt begeleiding en ondersteuning bij mensen thuis.

Wanneer het niet altijd alleen lukt bieden wij begeleiding. Samen met jou (de cliënt) stellen we een plan op en gaan we werken aan verbetering van de situatie. Je krijgt een vaste persoonlijke begeleider. Stap voor stap werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen, het verbeteren van de sociale vaardigheden en aan de vaardigheid om beter te kunnen plannen. Met de begeleider werk je/ de cliënt samen aan de dagelijkse routine en taken. De persoonlijk begeleider biedt ondersteuning en structuur om het zelfstandig functioneren (wonen) te kunnen handhaven.

Voor ouders met LVB wordt psychosociale ondersteuning als opvoedingsondersteuning geboden. Samen met de hulpverlener vergroot je/ de cliënt de pedagogische vaardigheden. Door het versterken van de opvoedingsvaardigheden zijn de LVB ouders beter in staat om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen. Het doel hierbij is ook om mogelijke uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Persoonlijke benadering en maatwerk gericht .Bij start krijgt ieder cliënt een vaste persoonlijk begeleider toegewezen. Gezamenlijk wordt een plan opgesteld. Indien nodig wordt er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team een gedragsdeskundige geraadpleegd. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team een multiculturele samenstelling.


Met verwijzing van gemeente 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Financiën en administratie, Huishouden, Huisvesting, Lichamelijke gezondheid, Meedoen in de samenleving, Persoonlijke verzorging, Politie, justitie en veiligheid, Psychische gezondheid, Sociale contacten, Verslaving, Vrije tijd en Werk en opleiding
Cliëntprofiel Gezondheidszorg en Z0100 - Z0104: Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Soort aanpak Advies en voorlichting, Begeleiding, Behandeling, Bemiddeling/coaching, Cultuurspecifiek, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Persoonlijke begeleiding, Structuur bieden en Training
Soort aanbod Met verwijzing van gemeente
Doelgroep:
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Arabisch, Duits, Engels, Perzisch / Farsi, Spaans en Turks
Psychische klachten Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Verstandelijke beperking
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis ambulant
  • Op locatie
Gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad

Locaties

Wil je informatie van de dienst Individuele begeleiding aan volwassenen - sociaal en persoonlijk functioneren? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Amsterdam
Jan Evertsenstraat 751
1061XZ  Amsterdam
020 6178757

Zaandam
Bristolroodstraat 164
1503NZ  Zaandam
0757600005
Bereikbaar: werkdagen

Perspectief

Perspectief biedt gespecialiseerde en onafhankelijke ambulante hulp aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Wij willen de zelfstandigheid handhaven en de...

Bedrijfsprofiel