Respijtzorg / begeleiding ambulant
Parnassia Groep BV / Reakt
  Met verwijzing 
Productcode:
G0700 - G0702

Respijtzorg / begeleiding ambulant

Ambulant wordt (individueel of in groepsverband) ondersteuning geboden bij:

- Ontlasting van het steunsysteem;

- Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen);

- Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de cliënt;

- Het invulling geven aan participatie in de samenleving.

 

en zwaar.

De Cliënt of het huishouden/gezin wordt zodanig motiverend, adviserend en instruerend ondersteund dat de Cliënt of het huishouden/gezin in staat is zo zelfredzaam mogelijk de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren, een gestructureerd huishouden te voeren, sociale relaties aan te gaan en te onderhouden en/of maatschappelijk te participeren.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0700 - G0702 Respijtzorg kortdurend (primair)

Dit resultaatgebied is bedoeld ter ontlasting van mantelzorgers. Het gaat om vervangende zorg of ondersteuning (ook wel respijtzorg genoemd) voor mantelzorgers en is bijvoorbeeld aan de orde bij ziekte of vakantie van de mantelzorger. Het kan ook worden ingezet ter voorkoming van overbelasting van mantelzorgers, waardoor de mantelzorger de zorg beter en langer kan volhouden.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0700 - G0702 Respijtzorg kortdurend (primair)
Vestigingen
 •   Nijverheidsweg 14, 1442LD Purmerend
 •   Nijverheidsweg 15-a, 1442LD Purmerend
 •   Zijtocht 2, 1507CD Zaandam
 •   Kwadijkerkoogweg 12, 1442LA Purmerend
 •   Oude Parklaan 111, 1901ZZ Castricum
 •   Oude Parklaan 106, 1901ZZ Castricum
 •   Oude Parklaan 6, 1901ZZ Castricum
 •   Maasstraat 3, 1966VN Heemskerk
 •   Ravelijncenter 8, 1785LX Den Helder
 •   Drs. F. Bijlweg 55, 1784MC Den Helder
 •   Pettemerstraat 39-41, 1823CW Alkmaar
 •   Helderseweg 8-a, 1815AB Alkmaar
 •   Cruquiusweg 1-abc, 1951NB Velsen-Noord
 •   Phoenixstraat 10, 2011KC Haarlem
 •   De Locomotief 3, 1541MP Koog aan de Zaan
 •   52, 1825BN
 •   Frans Halsstraat 59, 2021EJ Haarlem
 •   Kathodeweg 5-a, 1627LK Hoorn NH
Leefgebied Mantelzorg
Plaats Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Migraine, Whiplash, Diabetes, Gewrichtsproblemen, Hartklachten, Kanker, Voedingsproblemen, Hartvaatziekten, Hersenletsel, Hersenziekte , Luchtwegaandoening, Maag-, Neurologische aandoeningen en Spier- en gewrichtsaandoeningen
Psychische klachten Dementie, Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Geslachtsidentiteit dysforie, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Seksuele afwijkingen, Slaap-/waakstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslavingsstoornissen, Verstandelijke beperking en Voedsel- en eetstoornissen
Soort Aanpak Structuur bieden, Begeleiding in groep, Ontmoeten, Advies en voorlichting, Ervaringsdeskundigheid, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Dagbesteding en activering, Gesubsidieerde arbeid, Training, Werkervaring opdoen en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Purmerend (Nijverheidsweg)
Nijverheidsweg 14
1442LD Purmerend
 Beschrijving
08835 77880
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Purmerend (Nijverheidsweg)
Nijverheidsweg 15 a
1442LD Purmerend
 Beschrijving
0883577903
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Zaandam (Zijtocht)
Zijtocht 2
1507CD Zaandam
 Beschrijving
08835 77670
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Purmerend (Kwadijkerkoogweg)
Kwadijkerkoogweg 12
1442LA Purmerend
 Beschrijving
08835 77800
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Castricum (Oude Parklaan)
Oude Parklaan 111
1901ZZ Castricum
 Beschrijving
08802 40131
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Castricum (Oude Parklaan)
Oude Parklaan 106
1901ZZ Castricum
 Beschrijving
06 12 868 947 Routebeschrijving

Castricum (Oude Parklaan)
Oude Parklaan 6
1901ZZ Castricum
 Beschrijving
08835 80952 Routebeschrijving

Heemskerk (Maasstraat)
Maasstraat 3
1966VN Heemskerk
 Beschrijving
06 12 870 995
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Den Helder (Ravelijncenter)
Ravelijncenter 8
1785LX Den Helder
 Beschrijving
08835 75383
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Den Helder (Drs. F. Bijlweg)
Drs. F. Bijlweg 55
1784MC Den Helder
 Beschrijving
08835 83700
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Alkmaar (Pettemerstraat)
Pettemerstraat 39 41
1823CW Alkmaar
 Beschrijving
08835 76810
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Alkmaar (Helderseweg)
Helderseweg 8 a
1815AB Alkmaar
 Beschrijving
08835 83434 Routebeschrijving

Velsen-Noord (Cruquiusweg)
Cruquiusweg 1 abc
1951NB Velsen-Noord
 Beschrijving
06 18 87 6470
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Haarlem (Phoenixstraat)
Phoenixstraat 10
2011KC Haarlem
 Beschrijving
08835 76920
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Koog aan de Zaan (De Locomotief)
De Locomotief 3
1541MP Koog aan de Zaan
 Beschrijving
088 358 22 00
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Haarlem (Frans Halsstraat)
Frans Halsstraat 59
2021EJ Haarlem
 Beschrijving
088 358 20 08
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Hoorn NH (Kathodeweg)
Kathodeweg 5 a
1627LK Hoorn NH
 Beschrijving
0883570553
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving