Sociaal en Persoonlijk functioneren
Vertrouwd Thuiszorg
  Met verwijzing 
Productcode:
V0100 - V0104

Sociaal en Persoonlijk functioneren

Sociaal en Persoonlijk functioneren

Soms kost het moeite het dagelijks leven te organiseren. Het plannen van uw dag en van activiteiten kan lastig zijn.                

bijvoorbeeld: 

 • Ondersteuning bij het plannen en organiseren van de dagelijkse activiteiten.
 • Het opbouwen van een sociaal netwerk.
 • Het hebben van goede relaties met personen in hetzelfde huishouden.
 • Meedoen met de maatschappij na ziekte of behandeling.
 • Het krijgen en hebben van een goede daginvulling.

Waar:

De ondersteuning vindt plaats bij u thuis

Hoe vaak:

Afhankelijk van uw behoefte

Resultaat:

 • U bent zelf in staat uw leven te organiseren
 • U heeft een sociaal netwerk
 • U bent in staat om zelf praktische zaken te regelen en uit te voeren

De ondersteuning wordt afgestemd op uw situatie. We kijken wat u zelf kunt. En bij welke dingen u (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft.

De zorg wordt aangevraagd bij de gemeente (WMO) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (verpleging, verzorging en begeleiding). Natuurlijk kan Vertrouwd Thuiszorg u daarbij helpen.

Eigenbijdrage

Voor hulp bij het huishouden bepaalt het CAK uw eigen bijdrage.

Ondersteuning van vertrouwd thuiszorg

U krijgt ondersteuning om zelf uw leven goed te organiseren. Bijvoorbeeld ondersteuning om het overzicht te houden en te plannen. Of om zelfstandig praktische zaken te regelen of uit te voeren. Met de ondersteuning die wij u bieden bent u zelf in staat uw leven en sociaal netwerk te organiseren.

De hulp van Vertrouwd Thuiszorg is altijd aanvullend op wat u zelf kunt doen of regelen met uw gezin, familie, vrienden en buren.

U krijgt bij ons één vaste medewerker toegewezen zodat u altijd één vast aanspreekpunt heeft. Uw vaste medewerker spreekt uw taal en begrijpt uw culturele achtergrond. 

Vertrouwd Thuiszorg heeft geen wachtlijsten. De zorg of hulp die u wenst is doorgaans snel geregeld. U kunt zelf de zorg aanvragen, maar ook een familielid, huisarts of uw zorgverzekeraar kan dit voor u doen.

De zorg wordt aangevraagd bij de gemeente (WMO) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (verpleging, verzorging en begeleiding). Natuurlijk kan Vertrouwd Thuiszorg u daarbij helpen.

Wilt u geholpen worden bij het aanvragen van de indicatie? Belt u dan naar tel:  of .

Na uw aanvraag en indicatiestelling bekijken wij samen met u aan welke vorm van hulp en hoeveel uren zorg u behoefte hebt. U krijgt informatie over de werkwijze en de voorwaarden waaronder de zorg wordt verleend. Ook hoort u wie uw vaste contactpersoon is.

Eigenbijdrage

Voor hulp bij het huishouden bepaalt het CAK uw eigen bijdrage.

 

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Mazurka 6, 1507TL Zaandam
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Dementie, Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen
Soort Aanpak Cultuurspecifiek, Structuur bieden, Ontmoeten, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching en Begeleiding
Meertaligheid Turks en Perzisch / Farsi
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Zaandam (Mazurka)
Mazurka 6
1507TL Zaandam
 Beschrijving
0685853989
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving