Stoelen met Kansen
Leviaan
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Stoelen met Kansen

Stoelen met Kansen is voor jongeren van 16 t/m 23 jaar met psychiatrische of psychosociale problematiek. Een team van coaches ondersteunen jongeren daar waar zij dat nodig hebben: thuis, op school, op werk of bij vrije tijdsbesteding. Met individuele training en coaching werken zij vanuit diverse modules aan het ontwikkelen en inzetten van vaardigheden op het gebied van (psychische) gezondheid, wonen, werk en sociale relaties. Sommige onderwerpen oefenen de jongeren in groepsverband op een trainingslocatie. In dit programma werkt Leviaan samen met Parlan, Triversum en Parnassia. Leviaan betrekt ook de familie en naasten erbij. 

Al onze trainer/coaches zijn geschoold binnen de psychiatrie. Samen met de gedragsdeskundige en trainer/coach stellen jongeren eigen doelen op binnen bepaalde levensgebieden en kiezen de passende modules om deze doelen te behalen. We bieden modules aan gericht op de psychische gezondheid, zoals het omgaan met emoties, stress of angst. Ook zijn er modules op het gebied van gezondheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie, zoals een kooktraining of een training in praktische huishoudelijke vaardigheden. De jongeren gaan vervolgens met hun coach praktisch aan de slag.

Laatst bijgewerkt: 29-05-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen
  •   Slenkstraat 201-4, 1441MN Purmerend
  •   Goudastraat 58, 1521TR Wormerveer
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen en Verslavingsstoornissen
Soort Aanpak Begeleiding in groep, Dagbesteding en activering, Training en Begeleiding
Meertaligheid
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Purmerend (Slenkstraat)
Slenkstraat 201 4
1441MN Purmerend
 Beschrijving
0610130603
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Wormerveer (Goudastraat)
Goudastraat 58
1521TR Wormerveer
 Beschrijving
088 200 1120
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving