Veldwerk (soepbus en inloopspreekuur)
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordwest
  Met verwijzing 
Productcode:
G0100 - G0104

Veldwerk (soepbus en inloopspreekuur)

Soepbus 

Voor wie?

Voor dak- en thuislozen in de gemeente Zaanstad. Mensen die leven op bijstandsniveau of gewoon een praatje willen maken.

Wat?

Een warme kop soep, kop koffie, een sandwich en een praatje!

Wanneer?

Iedere dinsdag!

Waar?

19:00 uur - 19:30 uur

Veldpark Zaandam

19:45 uur - 20:15 uur Parkeerplaats de burcht

Inloopspreekuur

3x per week een inloopspreekuur voor vragen en zaken waar u hulp bij nodig heeft.

Voor wie?

Voor dak- en thuislozen in de gemeente Zaanstad.

Wanneer?

Maandag 11:00 uur tot 13:00 uur

Dinsdag 15:00 uur tot 17:00 uur

Donderdag 10:00 uur tot 12:00 uur

Soep is slechts de eerste stap op weg naar verbetering. Ons doel is om deze mensen door te verwijzen naar voorzieningen binnen onze regio, zodat ze daar verder geholpen kunnen worden. De Soepbus kan dan ook zoekbus worden genoemd. De Soepbus is een outreachende activiteit waarmee we in staat zijn met deze mensen in contact te komen. Vrijwilligers van de Soepbus zoeken samen actief naar mensen op straat. Ze maken een praatje met hen, voorzien hen van eten en waar nodig ook kleding. We luisteren altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Zo proberen we mensen te helpen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief.

Leger des Heils W&G Noord-Holland heeft deze activiteit opgestart in samenwerking met het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg van de GGD.

Medewerkers van het Sociaal Pension Zaanerf van het Leger des Heils rijden mee en ook is er een grote groep vrijwilligers die meehelpt.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

  • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
  • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
  • het niet in aanraking komen met politie en justitie
  • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
  • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
  • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   140, 1506GM
Leefgebied Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Verslaving, Persoonlijke verzorging, Psychische gezondheid en Huisvesting
Plaats Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Soort Aanpak Ontmoeten en Advies en voorlichting
Meertaligheid Engels
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie: