Verpleging
E&G Zorg Nederland B.V.
  Met verwijzing 
Productcode:
Z0100 - Z0104

Verpleging

Wij staan voor u klaar wanneer u door een ziekte of aandoening of na een operatie specifieke verzorging in de vorm van verpleging nodig heeft. Een gekwalificeerde medewerker helpt onder andere bij: medicatie, wondverzorging, injecties, stoma en (verblijf)katheters en kan adviseren bij gebruik van hulpmiddelen.

Onder wijkverpleging vallen verpleegkundige handelingen die thuis plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om':

 • verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging
 • het klaarzetten van medicijnen en deze toedienen
 • stomazorg
 • katheteriseren

Ook verzorging kan onder de verpleging in de wijk vallen. Verzorging is 'Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)' zoals:

 • het aankleden en uitkleden
 • het wassen en douchen
 • verzorging van de huid

Niet alleen verpleegkundige handelingen en ADL (verpleging en verzorging) behoren tot het takenpakket van de verpleegkundige, maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)

Door inzet van dit resultaatgebied wordt de zelfredzaamheid van de inwoner zoveel mogelijk behouden of vergroot. Het sociaal en persoonlijk functioneren omvat onderdelen als:

 • het hebben en onderhouden van een gezond netwerk, het kunnen aangaan van relaties en daarin een passende rol innemen, waarmee (onder meer) eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd
 • het hebben van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • het vermijden van contacten met mensen die schadelijk voor de persoon zijn
 • het niet in aanraking komen met politie en justitie
 • het onder controle hebben van verslaving en het houden aan gemaakte afspraken die daaromtrent zijn gemaakt
 • het kennen van eigen (psychische) beperkingen, daarmee om kunnen gaan en het vragen van hulp wanneer het niet goed gaat
 • het zichzelf goed kunnen verzorgen (wassen, aankleden, tandenpoetsen, haren kammen, e.d.)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
Vestigingen   Botterstraat 47, 1271XL Huizen
Leefgebied Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, Verslaving, Vrije tijd en Meedoen in de samenleving
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Migraine, Whiplash, Diabetes, Gewrichtsproblemen, Hartklachten, Kanker, Voedingsproblemen, Hartvaatziekten, Hersenletsel, Hersenziekte , Luchtwegaandoening, Maag-, Neurologische aandoeningen en Spier- en gewrichtsaandoeningen
Psychische klachten Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Soort Aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Dagbesteding en activering, Behandeling en Begeleiding
Meertaligheid Turks en Estisch
Wachtlijst
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Huizen (Botterstraat)
Botterstraat 47
1271XL Huizen
 Beschrijving
085-2500106
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving