Alfa & Zorg
Alfa & Zorg
  Met verwijzing 
Productcodes:
V0100 - V0104, V0203 - V0208, V0300 - V0303 en V0800 - V0802
Locatie:
Almere

Transistorstraat 60
1322CG 

Almere
0857602509
Bereikbaar: werkdagen

Alfa & Zorg

Alfa & Zorg zorgt dat thuiswonende cliënten hun zelfstandigheid kunnen behouden. Wij bieden cliënten zorg en ondersteuning bij het dagelijkse leven en het huishouden, zodat zij zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij doen dat door een op ieders specifieke situatie toegesneden zorg- en dienstenaanbod dat hen ondersteunt bij het opnieuw en blijvend hervinden van hun persoonlijke zelfstandigheid in het dagelijkse leven. We zijn betrouwbaar en geven vertrouwen.

 

Iedereen is welkom bij Alfa & Zorg, we maken geen onderscheid in doelgroep, etnische achtergrond, zorgvraag of leeftijd.

Vanuit ieder zijn specifieke ondersteuningsbehoefte wordt gekeken naar de best passende ondersteuning, helemaal vormgegeven naar de wens van de cliënt en diens omgeving.

 

De cliënt ontvangt dus altijd de juiste zorg!

Ons Clienttevredenheidsonderzoek 2017 gaf een score van 8,08!

Alfa & Zorg is binnen de gemeenten waar zij werkzaam is altijd actief op zoek naar aansluiting binnen de (sociale) netwerken. Zo werken we graag nauw samen met de gemeente, andere zorginstellingen, huisartsen en andere participanten in het sociale domein. Wij zijn een groot voorstander van samenwerking en uitwisseling van ideeën en ontwikkelingen met als doel om gezamenlijk bij te dragen aan een betere, effectievere en efficiëntere inzet van schaarse middelen om zoveel mogelijk cliënten passende ondersteuning te bieden als zij dat nodig hebben.

Laatst bijgewerkt: 20-05-2020

Specificaties

KvK 32130711
AGB WMO 75752346
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0857602509
Website  Website
Aantal werknemers
  500+
Gecontracteerde productcodes
  •   V0100 - V0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
  •   V0203 - V0208 Regie bij voeren van huishouden (primair)
  •   V0300 - V0303 Financiën (primair)
  •   V0800 - V0802 Opplusmogelijkheid (secundair)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Almere (Transistorstraat)
Transistorstraat 60
1322CG Almere
0857602509
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Diensten

Hulp bij het Huishouden