CURA XL
CURA XL
  Met verwijzing
Productcodes:
G0100 - G0104, G0300 - G0303, G0800 - G0802, Z0100 - Z0104, Z0300 - Z0303 meer...
Locatie:
Apeldoorn

CURA XL

CURA XL is een specialist in het begeleiden van jongeren, (jong)volwassenen en ouderen met een complexe meervoudige problematiek. De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke handicap, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. CURA XL werkt laagdrempelig en outreachend, hierdoor is de zorg- en dienstverlening voor iedereen toegankelijk en kan deze altijd op maat en vraaggericht geleverd worden. Met iedereen bedoelt CURA XL ook echt iedereen. CURA XL kent geen contra-indicaties en heeft geen wachtlijsten. CURA XL heeft als missie: “Het bieden van zorg- en dienstverlening die voor iedereen altijd toegankelijk is!”Om haar missie te verwezenlijken is CURA XL altijd op zoek naar nieuwe creatieve mogelijkheden, om juist die cliënten te helpen die niet worden opgepakt door de reguliere zorg- en dienstverlening. CURA XL gaat continu nieuwe samenwerkingsverbanden aan zodat er altijd zorg- en dienstverlening op maat geleverd kan worden. CURA XL wordt door haar netwerkpartners niet gezien als concurrent maar als aanvulling.

Specificaties

KvK
AGB WMO 
Zoekwoorden ambulante begeleiding, laagdrempelig, lvb, multi problem, psychiatrie
Telefoonnummer 0882872956
Website  Website
Aantal werknemers
100-500

Gecontracteerde productcodes

Productcodes
  • G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
  • G0300 - G0303 Financiën (primair)
  • G0800 - G0802 Opplusmogelijkheid (secundair)
  • Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
  • Z0300 - Z0303 Financiën (primair)
  • Z0800 - Z0802 Opplusmogelijkheid (secundair)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Apeldoorn (Molenstraat-Centrum)
Molenstraat-Centrum 393
7311XK Apeldoorn
 Beschrijving
0882872956 Routebeschrijving

Diensten

Ambulante hulpverlening