Foss&Partners B.V.
Foss&Partners B.V.
 Met verwijzing 
Productcodes G0100 - G0104, G0203 - G0208, G0300 - G0303, G0800 - G0802, Z0100 - Z0104 meer...
Locatie Amersfoort

Databankweg 12-B, 3821AL Amersfoort

  0628436231
  Bereikbaar: werkdagen

Foss&Partners B.V.

Uitgebreide omschrijving

Foss & Partners staat klaar voor iedere hulpvrager. Onze missie is de kracht van u als hulpvrager vergroten en bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Ieder mens telt voor ons!

Wij benaderen onze hulpvragers met respect, openheid en wederzijds vertrouwen. Samen met u gaan wij op zoek naar kansen en nieuwe mogelijkheden. Wij gaan de uitdaging aan! Foss & Partners sluit aan waar nodig en ondersteunt wijkteams en andere ketenpartners waar hulpvragen te complex of te intensief zijn om in de eerste lijn op te lossen.

De doelgroep waar wij ons op richten kan wat betreft hulpvraag onmogelijk gevat worden in een sluitende of beknopte omschrijving qua personalia, gedragingen en problematieken. Omdat onze doelgroep zo divers is, biedt Foss & Partners iedereen een kans. Dit doen wij bewust, omdat zoveel mogelijk hulpvragers goede zorg verdienen. 

Samenwerking met partners

Foss & Partners is een voorstander van ontschotten en samenwerking met ketenpartners in het belang van de klant (systeem). Voorbeelden zijn GGZ-instellingen, huisrtsen, gemeenteconsulenten, Veilig Thuis etc.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2019

Specificaties

KvK 65344758
AGB WMO 98101149
AGB Jeugd 98101149
Telefoonnummer 0628436231
Website  fosspartners.nl 
Aantal werknemers 10-100
Leefgebied Financiën en administratie
Zorgsoorten Wmo begeleiding en Wmo huishoudelijke ondersteuning
Beschikbare productcodes G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair), G0203 - G0208 Regie bij voeren van huishouden (primair), G0300 - G0303 Financiën (primair), G0800 - G0802 Opplusmogelijkheid (secundair), Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair), Z0203 - Z0208 Regie bij voeren van huishouden (primair), Z0300 - Z0303 Financiën (primair), Z0800 - Z0802 Opplusmogelijkheid (secundair), V0300 - V0303 Financiën (primair) en V0800 - V0802 Opplusmogelijkheid (secundair)
Plaats Wormerland, Landsmeer, Waterland en Zaanstad
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Lichamelijke klachten Voedingsproblemen
Psychische klachten Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslavingsstoornissen en Verstandelijke beperking
Soort Aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Training, Werkervaring opdoen, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Therapie en Begeleiding
Meertaligheid Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans
Gecontracteerde productcodes   G0100 - G0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
  G0203 - G0208 Regie bij voeren van huishouden (primair)
  G0300 - G0303 Financiën (primair)
  G0800 - G0802 Opplusmogelijkheid (secundair)
  Z0100 - Z0104 Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
  Z0203 - Z0208 Regie bij voeren van huishouden (primair)
  Z0300 - Z0303 Financiën (primair)
  Z0800 - Z0802 Opplusmogelijkheid (secundair)
  V0300 - V0303 Financiën (primair)
  V0800 - V0802 Opplusmogelijkheid (secundair)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Amersfoort 
Databankweg 12-B, 3821AL Amersfoort
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Specialistisch Ambulant