Gemeente Landsmeer
Gemeente Landsmeer
 Zonder verwijzing 
Locatie Landsmeer

Marktplein 10, 1121GL Landsmeer

  0204877124
  Bereikbaar: werkdagen

Gemeente Landsmeer

Uitgebreide omschrijving

Gemeente Landsmeer is er voor inwoners van Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. 

Middelpunt
Middelpunt is het zorgloket van de gemeente en dé plaats in de gemeente Landsmeer waar u terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van Jeugd, Onderwijs, WMO, Werk en Inkomen.

Contact opnemen met Middelpunt
U vindt onze contactgegevens op de website van gemeente Landsmeer. Klik op 'zorg, welzijn en onderwijs'. 

Jong en oud
Middelpunt is er voor alle inwoners van Landsmeer in de leeftijd van -9 maanden tot 100+ jaar. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, zelfstandig wonende ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers; iedereen kan hier terecht met vragen en/of problemen.

De belangrijkste taak van Middelpunt is het organiseren van de toegang tot adequate zorg en ondersteuning in Landsmeer. Medewerkers van het Middelpunt helpen u bij het vinden van passende ondersteuning op het gebied van Jeugd, Onderwijs, WMO, Werk en Inkomen.
 

Samenwerking met partners

In Middelpunt werkt de gemeente Landsmeer samen met tal van partners, zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, zorgaanbieders, scholen en sportverenigingen. Dat heeft als voordeel dat u uw vraag maar één keer hoeft te stellen. Middelpunt zoekt vervolgens samen met u naar een passend antwoord.

Laatst bijgewerkt: 16-10-2020

Specificaties

KvK
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer 0204877124
Website  www.landsmeer.nl 
Aantal werknemers 10-100
Leefgebied Huishouden, Werk en opleiding, Lichamelijke gezondheid, Sociale contacten, Politie, justitie en veiligheid, Verslaving, Vrije tijd, Vervoer en mobiliteit, Persoonlijke verzorging, Meedoen in de samenleving, Psychische gezondheid, Huisvesting, Financiën en administratie, Mantelzorg en Beschermd wonen
Zorgsoorten
Beschikbare productcodes
Plaats Landsmeer
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Jeugd (tot en met 27 jaar)
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Migraine, Diabetes, Hartklachten, Kanker, Hartvaatziekten, Hersenletsel, Hersenziekte , Luchtwegaandoening, Neurologische aandoeningen, Spier- en gewrichtsaandoeningen, Whiplash, Gewrichtsproblemen, Voedingsproblemen en Maag-, lever-, darmklachten
Psychische klachten Dementie, Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen , Gedragsstoornissen, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslavingsstoornissen, Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornissen, Slaap-/waakstoornissen, Seksuele afwijkingen, Geslachtsidentiteit dysforie en Voedsel- en eetstoornissen
Soort Aanpak Structuur bieden, Ontmoeten, Advies en voorlichting, Persoonlijke begeleiding, Bemiddeling/coaching, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering, Begeleiding, Hulp in de huishouding, Respijtzorg/kortdurend verblijf, Crisis, Werkervaring opdoen, Systeemgericht, Pleegzorg/gezinshuis, Leerplicht en trajectbegeleiding, Jeugdbescherming, Therapie, Behandeling, Onderzoek en diagnostiek, Training, Cultuurspecifiek, Taalontwikkeling, Gezinsondersteuning, Gesubsidieerde arbeid, Ervaringsdeskundigheid en Verblijfszorg
Meertaligheid

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Landsmeer 
 Hoofdvestiging
Middelpunt Gemeente Landsmeer
Marktplein 10, 1121GL Landsmeer
Bereikbaar: werkdagen