Perspectief
Locaties:
Amsterdam en Zaandam bekijk op kaart

Perspectief

Perspectief biedt gespecialiseerde Extramurale Behandeling en Begeleiding in regio Zaanstreek Waterland en Amsterdam Amstelland. De combinatie van behandeling en begeleiding en de onderlinge afstemming zorgt voor maatwerk richting de de doelgroep behoren zowel jeugdigen als volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, een TIQ 50 tot 85.

De ondersteuning bestaat o.a. uit de volgende hulpsoorten:

 • Diagnostiek en Individuele behandeling voor volwassenen met LVB achtergrond
 • Jeugd & Gezin: Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG), naast gezinsgericht werken worden jongeren met gedragsproblemen individueel in behandeling genomen. De behandeling is competentiegericht, kan zowel in de thuissituatie als op kantoor of op school plaatsvinden. Er wordt indien nodig met collega instellingen intensief samengewerkt.
 • Ambulante ondersteuning WMO: de volwassen cliënten krijgen een vaste Maatschappelijk werker toegewezen, waarmee zij samen alle hulpvragen vanuit de verschillende levensgebieden oppakken. Het doel hierbij is het voeren van eigen regie- en behoud van zelfstandigheid van onze cliënten met een (licht) verstandelijke beperking.

Welke hulpvragen worden in de praktijk vaak aan Perspectief gesteld?

 • agressie/emotie regulatie
 • (ernstige) gedragsproblemen bij jeugd en volwassenen (J)LVB)
 • duale problematiek bij LVB (LVB in combinatie met psychiatrische problemen)
 • gezins- en relatieproblemen
 • sekse specifieke problemen (grensoverschrijdend gedrag)
 • trauma’s en (complexe of vastgelopen) rouw
 • sociaal emotionele problemen
 • weerbaarheid en assertiviteit
 • cultuurspecifieke problematiek (Turks / Marokkaans)
 • psychosociale problemen
 • ondersteunen van identiteitsontwikkeling
 • verstevigen zelfbeeld en vergroten zelfvertrouwen
 • opvoedingsproblemen
 • ondersteuning bij dagstructuur, ADL, hulp bij dagbesteding/invulling LVB
 • ondersteuning bij post, beheer eigen administratie en financiën
 • autisme (ASS)

Met verwijzing van gemeente 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Psychologie en Verstandelijk gehandicaptenzorg
Bedient Noord-Holland
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • Met verwijzing van gemeente
 • Gezondheidszorg
 • Z0100 - Z0104: Sociaal en persoonlijk functioneren (primair)
 • Z0203 - Z0208: Regie bij voeren van huishouden (secundair)
 • Z0300 - Z0303: Financiën (primair)
 • Z0400 - Z0405: Zinvolle dagbesteding (primair)
 • Z0901 - Z0906: Vervoer bij dagbesteding (primair)
 • Z0800 - Z0802: Opplusmogelijkheid (primair)
 • Z0800 - Z0802: Opplusmogelijkheid (secundair)

Locaties

Diensten van Perspectief zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Amsterdam
Jan Evertsenstraat 751
1061XZ  Amsterdam
020 6178757

Zaandam
Bristolroodstraat 164
1503NZ  Zaandam
0757600005
Bereikbaar: werkdagen

Jan Evertsenstraat 751
1061XZ 

Amsterdam

 Website
020 6178757

Meer locaties