Raphaelstichting
Locaties:
Alkmaar, Broek op Langedijk, Middenbeemster meer...

Raphaelstichting

Wij zijn de Raphaëlstichting

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. Er werken 1.400 medewerkers op diverse locaties in Noord- en Zuid-Holland voor 1.200 cliënten van alle leeftijden.

De Raphaëlstichting werkt vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie waarin de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker voorop staat. Binnen een intensief gemeenschapsleven is er veel aandacht voor kunst en cultuur. Het centraal bureau is gevestigd in Schoorl.

Dagbesteding

Bij de Raphaëlstichting staan zinvol werk en duurzame, ambachtelijke producten en productie(processen) voorop. Onder begeleiding van enthousiaste vakmensen wordt er brood gebakken, graan gemalen, ijzer gesmeed, schapen geschoren, tractor gereden, koffie geserveerd, enz.

Cliënten die thuis wonen kunnen terecht bij werkplaatsen op de drie grote instellingen, maar ook op kleinere locaties. Zij kunnen aan de slag op een korenmolen, een lunchroom, een (banket)bakkerij of een keramiekwerkplaats. Op het platteland (bijvoorbeeld bij zorgboerderij Artemis) of in de stad, zoals bij Iambe in Amsterdam of Fermento in Alkmaar.

Volwassenen hebben recht op een passende vorm van echt en zinvol werk. Op de instellingen en dagbestedingslocaties zijn diverse werkplaatsen, zodat voor iedereen passend werk te vinden is. Hoe veelzijdiger het aanbod van werkmogelijkheden, hoe groter de ontwikkelingskansen voor iedereen.
Aan het werken groeit een mens, of hij nu een beperking heeft of niet. En het is tegelijk werk waar de maatschappij iets aan moet hebben; duurzame producten van hoge kwaliteit.

Werken is een gemeenschappelijke aangelegenheid: met elkaar maak je voor anderen een product. Ieder draagt zijn steentje bij en maakt zich zodoende dienstbaar aan het geheel. Daardoor ontstaat een terecht gevoel van eigenwaarde. Al doende worden nieuwe vermogens ontwikkeld: handvaardigheid, doorzettingsvermogen, inzicht in het werkproces.

Mensen die niet op één van onze locaties wonen, zijn welkom op onze werkplaatsen, voor stages of voor werk. Uiteraard kunnen de mensen die bij ons wonen, ook elders aan de slag te gaan.

Bij volwassenen ligt het accent op de productie of dienstverlening. Er wordt gewerkt met vaste regelmaat aan een product dat in samenspel (door arbeidsdeling) wordt gemaakt. De individuele mens blijft niettemin centraal staan; de aanpassing van de werkzaamheden aan iemands mogelijkheden vindt tijdens het werkproces plaats.
Binnen de Raphaëlstichting bestaan tientallen werkmogelijkheden: van boerderij tot weverij, van bakkerij tot smederij. Er worden zelfs muziekinstrumenten gebouwd die over de hele wereld worden verkocht.

We bieden ook dagactiviteit aan kinderen met een meervoudige beperking.

Wonen

Bij de Raphaëlstichting worden verschillende woonvormen aangeboden. De meest voorkomende is de woongroep. Deze groepen zijn voor het merendeel verticaal en heterogeen opgebouwd. Dat betekent dat de bewoners in leeftijd kunnen verschillen en ook een heel verschillende zorgvraag kunnen hebben. Hierdoor ontstaat er een onderling netwerk waar de ene bewoner iets voor de andere kan betekenen.

Bewoners hebben een eigen (slaap)kamer waarin zij op zichzelf kunnen zijn. Het accent van het leven ligt echter in de huiskamer, zodat er een beroep wordt gedaan op het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Het uitgangspunt van de begeleiding is de individuele ontwikkeling naar lichaam, ziel en geest. Zorg te verlenen aan iemand met een ontwikkelingsvraag betekent in dat geval meer dan alleen het waken over iemands fysiek en psychisch welzijn. Het gaat om het vinden en benutten van individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom zal de begeleider niet alleen de natuurlijke en huiselijke omgeving verzorgen, maar ook aan zijn eigen innerlijke houding werken. Want de innerlijke luisterkwaliteit van de medewerker is vaak bepalend voor de mate waarin een bewoner zijn intenties duidelijk kan maken.

Een belangrijk doel van de antroposofische gehandicaptenzorg is dat mensen zich kunnen thuisvoelen op aarde. Iemand met een ontwikkelingsvraag kan vaak hulp gebruiken om ‘goed in zijn vel’ te zitten en het aardse bestaan aantrekkelijk te vinden. De begeleider in het wonen wil daarom een goede sfeer scheppen waarin een mens kan voelen dat het waarde heeft om samen met anderen op aarde te leven.

Er zijn ook woongroepen alleen voor kinderen, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), voor bewoners die verpleeghuiszorg nodig hebben of voor (jong)volwassenen die begeleid zelfstandig wonen. Ook biedt de Raphaëlstichting tijdelijke woonvoorziening.

Sommige woongroepen zijn gehuisvest in kleinschalige woon- en werkgemeenschappen buiten de instellingen.


Met verwijzing van gemeente 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Psychiatrie, Psychologie en Verstandelijk gehandicaptenzorg
Bedient Noord-Holland
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
  • Met verwijzing van gemeente
  • Gezondheidszorg
  • Z0100 - Z0104: Sociaal en persoonlijk functioneren (secundair)
  • Z0400 - Z0405: Zinvolle dagbesteding (primair)
  • Z0901 - Z0906: Vervoer bij dagbesteding (primair)
  • Z0800 - Z0802: Opplusmogelijkheid (secundair)

Locaties

Diensten van Raphaelstichting zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Alkmaar
Frieseweg 109
1823CC  Alkmaar
 Beschrijving
072-5660166
Bereikbaar: werkdagen

Broek op Langedijk
Dorpsstraat 96B
1721BM  Broek op Langedijk
 Beschrijving
0226-345079
Bereikbaar: werkdagen

Middenbeemster
Bamestraweg 2
1462VN  Middenbeemster
 Beschrijving
0299-68 96 89
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend

Oterleek
Noordschermerdijk 1
1842EL  Oterleek
 Beschrijving
072-5038212
Bereikbaar: werkdagen

Warder
IJsselmeerdijk 12
1473PP  Warder
 Beschrijving
0299-401562
Bereikbaar: werkdagen

Producten en diensten

Ambulante begeleiding
Dagbesteding

Frieseweg 109
1823CC 

Alkmaar

  Beschrijving
 Website
072-5660166
Bereikbaar: werkdagen


Meer locaties